Meny

Ny förvarsenhet grundas i Uleåborg

1.10.2018 10.35
Pressmeddelande

En förvarsenhet grundas i Heikinharju i anslutning till Uleåborg förläggning. Målet är att lokaliteterna är i användning på sommaren 2019. Enheten kommer att ha 30 platser.

Uleåborg förvarsenhet grundas eftersom flera förvarsplatser behövs. I Finland har vi just nu två förvarsenheter, den ena i Helsingfors och den andra i Konnunsuo i samband med Joutseno förläggning. Dessa enheter har totalt 109 platser.

En utlänning kan tas in på en sluten förvarsenhet exempelvis om man väntar sig att han eller hon planerar att gömma sig för att undvika avvisning eller utvisning ur landet. Han eller hon kan också tas in på en förvarsenhet om det är nödvändigt för att utreda en oklar identitet eller resrutt.

Polisen eller Gränsbevakningsväsendet fattar besluten om tagande i förvar. Migrationsverket ansvarar för den praktiska verksamheten, övervakningen och handläggningen vid enheterna.

Ytterligare information till medier

Stf. direktör för Uleåborg förläggning Janne Similä, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät