Ansökan om asyl

Asylsamtal

Behandling av ansökan om asyl

Positivt beslut

Negativt beslut

Förnyade ansökningar