Hoppa till innehåll

Ålands första förläggning inleder sin verksamhet

Utgivningsdatum 9.6.2022 9.52

Det har öppnats en förläggning på Åland. Det här är första gången mottagningsverksamhet ordnas på Åland.

Förläggningen på Åland öppnades den 6 juni 2022. Förläggningen grundades, eftersom ungefär det finns ungefär 250 flyktingar från Ukraina på Åland till följd av Rysslands invasion. Behovet av inkvartering och mottagningstjänster för flyktingar från Ukraina har ökat i Finland.

”Under våren har vi grundat 49 nya förläggningar och verksamhetsställen runtom i Finland och nu historiskt för första gången också på Åland”, berättar Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

En stor del av ukrainarna bor i privat inkvartering hos släktingar eller frivilliga och har själva ordnat sin inkvartering. Även de personer som söker asyl eller tillfälligt skydd och bor i privat inkvartering tillhandahålls mottagningstjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt mottagningspenning. Tjänsterna ordnas av förläggningarna.

Förläggningen på Åland är en filial för förläggningen i Åbo och drivs av Finlands Röda Kors.

”Samarbetet med Ålands landskapsregering och Finlands Röda Kors har varit väldigt bra och fungerande. Vi vill också tacka alla frivilliga som har inkvarterat ukrainare på Åland hittills”, säger Rafael Bärlund som är chef för resultatområdet. Bärlund är Migrationsverkets kontaktperson mellan ämbetsverket och Ålands landskapsregering.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag. För tillfället finns det 69 verksamma förläggningar, deras filialer samt serviceställen för privat inkvartering, och 8 enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och 7 enheter för minderåriga i Finland.

Ytterligare information:

Ytterligare information till medier:

Chef för resultatområde Rafael Bärlund, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Direktör för enheten för mottagande Pekka Nuutinen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi