Hoppa till innehåll

Även husdjur får en plats på förläggning

Utgivningsdatum 25.3.2022 16.28 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 8.20

På förläggningen i Riihimäki inkvarteras personer som söker tillfälligt skydd eller asyl, och som har husdjur. På förläggningen får husdjuren vård enligt Livsmedelsverkets hälsoanvisningar.

Efter Rysslands attack har ungefär 12 000 ukrainska medborgare ansökt om internationellt skydd i Finland. En del av ukrainarna har med sig husdjur. Livsmedelsverket har påmint om att man bör vara medveten om de hälsorisker som ukrainarnas husdjur medför. Situationen är ny, eftersom tidigare asylsökande i praktiken aldrig haft husdjur med sig. Förläggningarna har därför inte tidigare behövt beakta djur och risker för djursjukdomar.

På förläggningarna bor för närvarande några få husdjur från Ukraina, såsom hundar och katter. De flesta husdjur bor med sina ägare i privat inkvartering.

– Hittills har inkvarteringen för varje katt och hund ordnats separat. Kunderna skiljs inte från sina djur. Alla förläggningar kan emellertid inte ta emot husdjur, till exempel på grund av allergier eller på grund av lokalerna, berättar överdirektör Jari Kähkönen.

Migrationsverket kommer framöver att koncentrera inkvarteringen av husdjur till förläggningen i Riihimäki. Verksamheten vid förläggningen, som drivs av Kotokunta Oy, börjar senast den 5 april 2022. 

– Att koncentrera husdjuren till en och samma förläggning är en fungerande lösning för både människor och djur, berättar Kähkönen.

Husdjur måste tas till en veterinär

Myndigheterna samarbetar kring mottagandet av husdjur. Migrationsverket, Livsmedelsverket och Tullen utvecklar tillsammans rutiner för den nya situationen. 
Förläggningarna följer Livsmedelsverkets anvisningar om karantän för husdjur och ger råd till ägarna. Förutom 30 dagars karantän ordnar förläggningarna en veterinär för djuren, som ger de vaccinationer som behövs.

– Förläggningarna försöker också ta reda på om de som bor i privat inkvartering har med sig husdjur. Även dessa hänvisas till en veterinär. Det är väldigt viktigt att alla djur vaccineras, berättar Kähkönen.

På förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal, som ansvarar för att verksamheten på förläggningen är hälsosäker. 

Ytterligare information för medier:

  • Pressmeddelande 23.3.2022: Migrationsverket grundar nya förläggningar
  • Överdirektör Jari Kähkönen tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
     
Pressmeddelande