main-mobile-navigation-header

Osäkert hur brexit kommer att påverka – vi rekommenderar att britter registrerar sin uppehållsrätt hos Migrationsverket

15.1.2019 11.28
Pressmeddelande

Förhandlingarna om Storbritanniens eventuella utträde ur EU och utträdets effekter pågår fortfarande. Eftersom resultatet av förhandlingarna ännu är oklart, kan Migrationsverket för tillfället inte ge anvisningar till brittiska medborgare om vad de ska göra efter ett eventuellt utträde för att bevara sin uppehållsrätt i Finland.

Vi går ut med närmare information om detta så fort som möjligt när det finns mer information och instruktioner.

Migrationsverket rekommenderar att brittiska medborgare som bor i Finland redan nu ska göra följande:

  • Registrera din uppehållsrätt i Finland, om du ännu inte har gjort det. Det enklaste sättet att registrera sig är att fylla i en ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Boka sedan tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Där ska du styrka din identitet och visa upp dina bilagor i original.
  • Ansök om intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare hos Migrationsverket. Om du är EU-medborgare har du permanent uppehållsrätt när du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år.

Registreringen kan vara av betydelse om Storbritannien utträder ur EU och landets medborgare måste ansöka om uppehållstillstånd i Finland på samma sätt som alla andra så kallade tredjelandsmedborgare.

Brittiska medborgare kan också ansöka om finskt medborgarskap, om villkoren för beviljande av medborgarskap uppfylls.

Mer information om brexit finns på statsrådets kanslis webbplats.

Viimeisimmät