Hoppa till innehåll

De som flyr från Ukraina kan nu ansöka om tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 9.3.2022 15.06 | Publicerad på svenska 14.3.2022 kl. 10.22
Pressmeddelande

Finland börjar bevilja tillfälligt skydd till dem som flyr från Ukraina. Den som vill ansöka om tillfälligt skydd ska lämna in sin ansökan i Finland hos polisen eller gränsmyndigheterna.

När du ansöker om tillfälligt skydd kan du också söka asyl. Om du beviljas tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av din asylansökan för den tid då ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

Bekanta dig med instruktionerna om att ansöka om tillfälligt skydd.

Vem kan få uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd?

Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

  • Ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands invasion i Ukraina.
  • Statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022. 

Läs mer:

Tillfälligt skydd