Hoppa till innehåll

Humanitärt skydd beviljas inte längre, nya riktlinjer för Afghanistan, Irak och Somalia

Migri
Utgivningsdatum 17.5.2016 10.13
Nyhet

Villkoren för beviljande av uppehållstillstånd för asylsökande stramas åt. I går slopades en bestämmelse i utlänningslagen, enligt vilken asylsökande har kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd.

Humanitärt skydd har varit en nationell tillståndskategori i Finland. Förändringen innebär att de uppehållstillstånd som beviljas på grund av internationellt skydd i fortsättningen utgörs av asyl och alternativt skydd.

Migrationsverket har även uppdaterat sina riktlinjer för Afghanistan, Irak och Somalia utgående från ländernas säkerhetsläge. Säkerhetsläget har under de senaste månaderna småningom förbättrats i samtliga tre länder, även om situationen kan ha försämrats tidvis i vissa enskilda områden. Det förbättrade säkerhetsläget innebär även att det är svårare än tidigare att få uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd.

Humanitärt skydd beviljades tidigare på grund av svåra förhållanden i ett område

Humanitärt skydd har varit en grund för uppehållstillstånd, om villkoren för asyl eller alternativt skydd inte har uppfyllts men sökanden inte har kunnat återvända till sitt hemland på grund av dess dåliga säkerhetsläge eller en miljökatastrof. Det dåliga säkerhetsläget kan ha berott på en väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna.

I praktiken kan det ha varit fråga om personer som kommer från exempelvis södra och centrala Somalia, som inte har ansetts kunna återvända eftersom de skulle ha kunnat råka ut för svåra förhållanden. Även i Irak och Afghanistan finns områden där förhållandena har ansetts vara särskilt dåliga.

Lagändringen påverkar inte giltighetstiden för redan beviljade uppehållstillstånd, men fortsatt uppehållstillstånd beviljas inte längre på grund av humanitärt skydd. När giltighetstiden löper ut för ett uppehållstillstånd som beviljats tidigare på grund av humanitärt skydd, ska innehavaren antingen lämna landet eller ansöka om nytt tillstånd med en annan grund. Övriga grunder för uppehållstillstånd är exempelvis arbete, studier, näringsidkande och familjeband till Finland.

Migrationsverket har årligen beviljat några hundratal uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd, främst till personer från Irak och Somalia.

Det blir också svårare att få alternativt skydd

Det blir också svårare än tidigare att få alternativt skydd. Orsaken är det förbättrade säkerhetsläget i de mest betydande ursprungsländerna för Finlands del.

Migrationsverket har färdigställt säkerhetsöversikterna som granskas med sex månaders mellanrum för Afghanistan, Irak och Somalia, där man bland annat bedömer om det är säkert att återvända till ett visst område. Migrationsverket anser att det i dagsläget är möjligt att återvända till samtliga områden i Afghanistan, Irak och Somalia utan att de väpnade konflikter som förekommer där i sig utgör en fara för en person endast på grund av hans eller hennes närvaro.

Migrationsverket följer regelbundet upp säkerhetsläget i de mest aktuella ursprungsländerna, men vid prövningen av en enskild persons ansökan betonas dock individuella grunder för asyl eller alternativt skydd.

Ytterligare information till medier

överdirektör Jaana Vuorio, tfn 0295 430 431, fornamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande