Meny

Rekordstort antal i Hjälpsystemet för offer för människohandel personer i Finland offer for människohandel

15.1.2020 9.00
Pressmeddelande

År 2019 upptogs ett rekordstort antal nya klienter i Hjälpsystemet för offer för människohandel. Enligt uppskattning hade 70 personer av 229 nya klienter i Finland blivit utsatta för utnyttjande i samband med människohandel. Detta är betydligt fler än under tidigare år.

Man bedömer att de utnyttjade personerna oftast utsattes för tvångsarbete. Tvångsarbete har utförts inom restaurang- och städbranschen samt på byggarbetsplatser. Drag av tvångsarbete har även upptäckts i förhållandena för personer som arbetat som hemhjälp i privata familjer samt i arbete på lantbruk. 33 personer som möjligen utnyttjats för tvångsarbete i Finland upptogs som klienter år 2019.

De som är offer för tvångsarbete har annat medborgarskap än finskt, men på arbetsgivarsidan stöter man ibland på även finländare.

Man bedömer att 20 utnyttjade personer i Finland har fallit offer för människohandel i samband med tvångsäktenskap. Antalet innefattar fall där äktenskapet har ingåtts i Finland eller man har krävt äktenskap i Finland samt fall där äktenskapet har börjat utomlands och fortsatt när familjen kommit till Finland. Fallen avslöjas ofta när myndigheterna ingriper i våld i nära relationer. Polisen, mottagningsförläggningarna och skyddshemmen har en nyckelposition i identifieringen av offer för tvångsäktenskap.

År 2019 upptäcktes i Finland även tvångstiggeri, tvång till brottslig verksamhet samt människohandel för sexuellt utnyttjande.

Uppgifterna framgår av en färsk lägesrapport från Hjälpsystemet för offer för människohandel (på finska).

Offer och oroliga medborgare tar kontakt

Allt fler personer i Finland som misstänker att de fallit offer för människohandel eller utnyttjats på annat sätt har år 2019 tagit kontakt med hjälpsystemet.

Ibland vill personen som tar kontakt bara fundera över sin situation och sina alternativ. Hjälpsystemet erbjuder då samtalshjälp och vägledning. Man kan även erbjuda personen vägledning till andra tjänster om hen inte är offer för människohandel eller inte klarar av att frigöra sig från sin situation.

Även kontakterna från oroliga medborgare har klart ökat under året. Någon har kanske lagt märke till att en arbetstagare på den bekanta lunchrestaurangen ständigt är trött och alltid arbetar. Någon som köper sex har blivit orolig över en sexarbetares situation.

– Vi diskuterar med den som ringer om olika sätt att hantera situationen samt om en möjlig anmälan till myndigheterna, till exempel polisen eller arbetarskyddet på regionförvaltningsverket. Ofta hittar vi en lösning genom diskussionen, berättar överinspektör Katri Lyijynen.

Klientantalet fördubblats på två år

Sammanlagt 676 personer omfattades av Hjälpsystemets tjänster 31.12.2019. Av dessa har 521 personer tagits upp i hjälpsystemet, eftersom de kan ha fallit offer för människohandel. 48 av dessa har blivit klienter som minderåriga, men betydligt fler har dock utnyttjats som minderårig.

Dessutom omfattar tjänsterna sammanlagt 155 minderåriga barn till 521 klienter.

31.12.2018 omfattade tjänsterna 455 personer och vid motsvarande tid år 2017 sammanlagt 322 personer. På två år har alltså klientantalet mer än fördubblats.

Majoriteten av klienterna har blivit offer för människohandel utanför Finland, men är fortfarande i behov av hjälpinsatser i Finland på grund av ofta långvarigt utnyttjande som hen har upplevt. Den årliga andelen av alla klienter som blivit utnyttjade utomlands är 60–70 procent.

Det vanligaste är att en person som utnyttjats utomlands är offer för människohandel för sexuellt utnyttjande. Denna typ av människohandel identifieras fortfarande mycket dåligt i Finland.

Fakta: Vad gör Hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för människohandelns offer är en myndighet vars uppgift är att hjälpa personer som fallit offer för människohandel, deras minderåriga barn samt personer som medverkar i utredningen av människohandelsbrott. Det hjälper likvärdigt såväl finska som utländska offer för människohandel.
  • Hjälpsystemet för människohandelns offer erbjuder klienterna rådgivning och handledning, socialtjänster, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättningstjänster.
  • Om klienten vill återvända till sitt hemland får hen stöd för frivillig återresa.
  • Dessutom får klienten lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet verkar vid Joutseno förläggning och har tre verksamhetsställen i Finland (Villmanstrand, Helsingfors och Uleåborg).
  • Hjälpsystemet för människohandelns offer har varit verksamt sedan 2006. Det är en del av Migrationsverket och lyder under inrikesministeriet.
  • Hjälpsystemet upprätthåller den nationella webbplatsen ihmiskauppa.fi samt en 24/7 jourhavande infotelefon på numret 0295 463 177.
  • Man uppmanar till att kalla hjälpsystemet Hjälpsystemet för offer för människohandel.
  • Mer information om verksamheten finns på webbplatsen www.ihmiskauppa.fi/sv.

www.manniskohandel.fi/sv

Ytterligare information för medier:

Pressmeddelande

Viimeisimmät