Invandring av studerande påverkas stort av coronaviruset

16.10.2020 10.27

Vid Migrationsverket är sommaren högsäsong för uppehållstillståndsansökningar från internationella studerande. I år har studerande lämnat in betydligt färre ansökningar om uppehållstillstånd än i fjol.

Mellan juni och september ansökte 1 692 studerande om första uppehållstillstånd (2019: 3 909). I juni–september fattade Migrationsverket 1 823 beslut om första uppehållstillstånd på grund av studier. Totalt 90 procent av besluten var positiva. 

Migrationsverket utnyttjar delvis automatisering i behandlingen och avgörande av ansökningar om första uppehållstillstånd och fortsatta tillstånd för studier. Med hjälp av automatisering kontrolleras om sökanden uppfyller vissa villkor för att få tillstånd, och handläggaren får automatiskt ett beslutsförslag som hen granskar och bekräftar. Under sommaren användes den partiella automatiseringen i till och med hälften av de ansökningar som Migrationsverket behandlade.

I somras tog det i genomsnitt 15 dagar att få beslut om ansökan om första uppehållstillstånd.

Migrationsverket är berett på att få ansökningar av studerande

En studerande som ansöker om första uppehållstillstånd ska identifiera sig, det vill säga styrka sin identitet vid en finsk beskickning som Utrikesministeriet förvaltar utomlands. På grund av coronavirusläget har Finlands beskickningar bara i en mycket begränsad omfattning kunnat ta emot kunder som söker uppehållstillstånd. Enligt lag kan behandlingen av ansökan börja först efter att kunden har styrkt sin identitet. 

- Enligt våra uppgifter börjar många studera på distans i år, eftersom många läroanstalter börjar ge närundervisning tidigast i januari 2021. Vi räknar med att få ansökningar under hela hösten. Vi är beredda på detta, och de säsongsarbetare som vi haft under sommaren fortsätter i sitt arbete till och med slutet av året, berättar överinspektör Janne Paananen.

Möjligheten att studera på distans påverkar inte beslutsfattandet. Migrationsverket fattar beslut i den ordning kunderna har styrkt sin identitet vid beskickningarna.

Studerande ansöker om fortsatta tillstånd i Finland

Mellan juni och september ansökte 2 050 studerande om fortsatt tillstånd (2019: 3 342). Det är möjligt att ansöka om fortsatt tillstånd endast i Finland. I juni–september fattade Migrationsverket 1 615 beslut om fortsatt tillstånd på grund av studier. Totalt 97 procent av besluten var positiva. 

- Om en studerande har ansökt om fortsatt tillstånd innan sitt föregående uppehållstillstånd går ut, kan hen fortsätta med att studera och arbeta som vanligt under behandlingen av ansökan, säger Paananen.

Migrationsverket rekommenderar att ansökan om fortsatt tillstånd lämnas in på webben. På så sätt kan kunden spara både tid och pengar. Om en studerande ansöker om fortsatt tillstånd i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland och använder stark autentisering, behöver hen i regel inte besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka sin identitet. Med stark autentisering avses till exempel det att kunden loggar in på tjänsten med finska nätbankskoder.

Ytterligare information till medier

  • Janne Paananen, överinspektör, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
  • Mer detaljerad statistik över uppehållstillstånd på grund av studier finns på Migrationsverkets statistiktjänst: statistik.migri.fi
Pressmeddelande

Viimeisimmät