Hoppa till innehåll

Kvotflyktingstatistiken för 2020 har kommit – coronan påverkade arrangemangen för urvalen

Utgivningsdatum 5.3.2021 9.12

Finlands flyktingkvot förra året var 850 flyktingar. Under 2020 valdes 730 kvotflyktingar ut till Finland. De flesta av de kvotflyktingar som valdes ut till Finland kom från Syrien (399) eller Demokratiska republiken Kongo (211).

På grund av coronasituationen sköts valet av flyktingar som evakuerats från Libyen till Niger upp till början av detta år. Under 2020 kom 661 kvotflyktingar till Finland. 

– Mottagandet av kvotflyktingar är ett sätt att hjälpa de allra sårbaraste. De flesta av världens flyktingar vistas nära konfliktområden, och bara en liten andel har möjlighet att flytta bort från det land där de vistas, berättar Susanne Tengman, chef för resultatområdet.

Kvotflyktingar intervjuades för första gången på distans

Migrationsverket ansvarar för att välja ut kvotflyktingar till Finland. Kvotflyktingar väljs vanligen under urvalsresor, där representanter för Migrationsverket, Skyddspolisen och NTM-centralen eller kommunalt anställda intervjuar kvotflyktingar som UNHCR föreslagit för Finland i de områden där de bor. Migrationsverket fattar besluten först efter resan.

Den enda urvalsresan under fjolåret gjordes till Ankara i mars. 249 syriska flyktingar i Turkiet valdes ut som kvotflyktingar.

På grund av situationen med coronaviruset kunde inga fler urvalsresor göras. Finland gjorde i stället sina val utifrån distansintervjuer och dokument, vilket FN:s flyktingorganisation UNHCR också rekommenderat på grund av coronaviruset. De första valen med hjälp av distansintervjuer gjordes i början av hösten i Libanon, och vid årsskiftet valde man ut kvotflyktingar i Niger på samma sätt.  

– Distansintervjuerna planerades noggrant i samarbete med experter som representerade olika aktörer. Distansintervjuerna gjordes i princip på samma sätt som intervjuer ansikte mot ansikte. Hela familjen deltar i intervjun, där man utreder flyktingarnas personuppgifter, deras behov av internationellt skydd och omplacering, frågor som rör den allmänna ordningen och säkerheten samt förutsättningarna för integration. Även om förhållandena och coronabegränsningarna i målländerna varierade fungerade distansintervjuerna bra, berättar Tengman.

Kvotflyktingar uttagna till Finland 2020

Resmål/urval Uttagna De uttagna flyktingarnas medborgarskap
Turkiet 
Mars, urvalsresa
249 Syrien 248, statslös 1**
Zambia
Juni, urval genom dokument
211 Demokratiska republiken Kongo
Libanon
September, distansintervjuer
151 Syrien
Nödfall, urval genom dokument 119 Olika medborgarskap
Sammanlagt 730*  

*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
**Övriga familjemedlemmar är syriska medborgare.

Mer detaljerad statistik finns på migri.fi/statistik-over-kvotflyktingar.

Fakta: Flyktingar i Finland

  • Flyktingar kommer till Finland på tre olika sätt: som asylsökande, som familjemedlemmar till asylsökande och som kvotflyktingar.
  • Asyl söks i Finland, men kvotflyktingar intervjuas vanligen i de områden där de bor.
  • I Finland ansvarar Migrationsverket för urvalet av kvotflyktingar.
  • En kvotflykting är en person som definierats som flykting av FN:s flyktingorganisation UNHCR.
  • En kvotflykting har tvingats lämna sitt hemland, och kan inte stanna i det land som hen har flytt till.

Mer information till medier

Piia Pirkola-Mercier, vikarierande chef för resultatområdet, överinspektör, 0295 433 037, fornamn.efternamn@migri.fi