Hoppa till innehåll

Lättare för internationella studerande att flytta till Finland

Utgivningsdatum 14.4.2022 10.34 | Publicerad på svenska 14.4.2022 kl. 16.37

Studerande kan i framtiden beviljas ett uppehållstillstånd direkt för hela studietiden efter att lagstiftningen förändras den 5 april 2022. I fortsättningen kan studerande och forskare också få ett tvåårigt uppehållstillstånd för att söka arbete efter examen.

Studerande kan i framtiden beviljas ett uppehållstillstånd direkt för hela studietiden efter att lagstiftningen förändras den 5 april 2022. I fortsättningen kan studerande och forskare också få ett tvåårigt uppehållstillstånd för att söka arbete efter examen.

Tidigare har studerande varit tvungen att ansöka om fortsatt tillstånd i Finland varje år även om studierna har pågått. Tack vare lagändringen har studerande och forskare nu mer tid att söka arbete i Finland efter avlagda studier.

Lagändringen gäller alla studerande från länder utanför EU som ansöker om uppehållstillstånd för studier efter att lagändringen har trätt i kraft. Förändringar i lagstiftningen gäller också forskare.

Vanligen ansöker internationella studerande om uppehållstillstånd speciellt i juni–juli. I fjol kom ungefär 5 800 studerande från länder utanför EU till Finland.

– Lagändringen gör livet lättare för internationella studerande, eftersom nu behöver de inte ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för varje läsår. Även från myndighetens synvinkel är förändringen rimlig. Vi kan ju alltid återkalla ett uppehållstillstånd om villkoren för beviljande av tillståndet inte längre uppfylls, säger biträdande chef vid Migrationsverket Elina Immonen.

Möjligt att ansöka om uppehållstillstånd direkt för hela studietiden

I fortsättningen beviljar Migrationsverket studerande ett uppehållstillstånd för hela studietiden. Före lagändringen kunde studerande beviljas uppehållstillstånd för högst två år. Största delen av studerandena studerar vid en högskola.

Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter även i framtiden att studeranden har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. Internationella studerande är inte berättigade till studiestöd i Finland.

Lagändringen innebär att studerande måste lägga fram bevis på tryggad försörjning endast för det första studieåret. Tryggad försörjning betyder att studeranden har 560 euro per månad till sitt förfogande, alltså 6 720 euro för hela året.

Studerande har också rätt att arbeta i genomsnitt 30 timmar per vecka vid sidan om studierna. Tidigare fick studerande arbeta i cirka 25 timmar per vecka under terminen. Nu är det tillåtna antalet arbetstimmar samma hela tiden och kommer att utjämnas under hela kalenderåret. Syftet med förändringen är att göra det lättare för studerande och arbetsgivare att följa upp arbetstiden.

Efter studierna kan man stanna i Finland för att söka arbete

Den ändrade lagen gör det också lättare för studerande att stanna i Finland efter examen. Studerande och forskare kan ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete. Tillståndet är giltigt för två år. Man kan ansöka om tillståndet inom fem år från utexaminering och även när man vistas utanför Finland.

Tidigare beviljades uppehållstillstånd för att söka arbete för bara ett år, och man kunde ansöka om det endast i Finland om uppehållstillståndet för studier eller forskning fortfarande var giltigt.

– Möjligheten att få ett längre tillstånd för att söka arbete sänder en signal till internationella studerande att vi önskar att de skulle stanna i Finland för att arbeta, säger Immonen.

I framtiden beviljas examensstuderande vid högskolor kontinuerligt uppehållstillstånd och de får också genast en hemkommun. Förändringen har stor betydelse, eftersom studerande som har haft ett kontinuerligt uppehållstillstånd kan i framtiden lättare få ett permanent uppehållstillstånd i Finland. Tidigare var alla uppehållstillstånd för studier tillfälliga.

– Också denna förändring sänder en signal att internationella studerande är välkomna till arbetsmarknaden och samhället i Finland, konstaterar Immonen.

En förutsättning för beviljande av permanent uppehållstillstånd är att sökanden har bott i Finland med kontinuerligt uppehållstillstånd i fyra år utan avbrott. I framtiden räknas alltså den tid som studeranden har bott i Finland med uppehållstillstånd för studier in i den oavbrutna boendetiden, vilket betyder att studeranden kan ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigare än förr. Även familjemedlemmar till studerande kan beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd.

Ytterligare information till medier

Biträdande chef Elina Immonen, tfn 029 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande