Hoppa till innehåll

Lösningar för boendearrangemangen i Uleåborg har hittats tillsammans med ukrainarna

Utgivningsdatum 29.11.2023 8.55 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 16.06
Pressmeddelande

Det cirkulerar mycket felaktig information om flytten av ukrainare från förläggningen i Uleåborg. I nuläget ser det ut som att nya bostäder för ukrainare kan tas i bruk den 1 december 2023, och deras tillhörigheter kommer att levereras till dem. Denna vecka erbjuds tillfällig inkvartering i Uleåborg för dem som önskar det.

Migrationsverket flyttade förra veckan tillfälligt 30 ukrainare från Uleåborg till andra förläggningar. Personer med arbete som bodde på Uleåborgs förläggning och deras familjer hörde inte till dem som flyttades. En del ukrainare har också flyttat till privat inkvartering i Uleåborg. Migrationsverket beklagar de olägenheter som ukrainarna utsatts för.

– Uleåborgs förläggnings lokaler behövs för säkerhetsmyndigheternas bruk. De lokaler som ukrainarna flyttar från kommer inte att få andra långvariga invånare, berättar Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande.

Uleåborgs förläggning kan inte längre ha lika många invånare som tidigare, eftersom Migrationsverket förändrar användningen av förläggningen på grund av situationen vid östgränsen, gör omorganiseringar för att möjliggöra säkerhetsmyndigheternas arbete och har beredskap för att inrätta en flyktingsluss i Uleåborg. En flyktingsluss är en plats där inresandes förutsättningar för inresa utreds och de registreras. Den inresande måste stanna på flyktingslussen under registreringen.

Ukrainarna har kontaktats – många har redan återvänt till Uleåborg

Av de ukrainare som flyttats har 13 redan återvänt till Uleåborg, och tio har meddelat att de vill stanna på den förläggning som de har flyttats till. Alla som vill har möjlighet att återvända till Uleåborg. I nuläget ser det ut som att nya bostäder kan tas i bruk från och med den 1 december. Den som vill kan vid behov få tillgång till tillfällig inkvartering i Uleåborg.

– Vi har kontaktat alla ukrainare som har flyttats från förläggningen i Uleåborg och diskuterat olika inkvarteringsalternativ med dem. Bara två kunder har vi trots våra försök inte ännu lyckats nå, berättar Sirpa Rönkkömäki, direktör för förläggningen i Uleåborg.

Många ukrainare kan också ansöka om hemkommun och övergå till att bo i Uleåborg som kommuninvånare. När man fått rätt till hemkommun får man själv bestämma var man vill bo. En del ukrainare håller på att ansöka om hemkommun, men en närmare utredning av dessa kunders antal är inte ännu klar. 

– Genom att ansöka om hemkommun kan man leva i Uleåborg mer permanent och få samma rättigheter som andra kommuninvånare, berättar Rönkkömäki.

Förläggningarna är avsedda för tillfällig inkvartering tills kunden kan flytta till en kommun. För asylsökande innebär detta att de bor på en förläggning tills de flyttar till en kommun efter ett eventuellt positivt beslut eller mottagningstjänsterna upphör efter ett eventuellt negativt beslut. Ukrainare som fått tillfälligt skydd kan ansöka om rätt till hemkommun och bli kommuninvånare när de har bott i Finland i ett år utan avbrott. Ukraina tvingas emellertid inte att flytta till en kommun. 

Ukrainarnas tillhörigheter flyttas till deras nya bostäder

Det cirkulerar felaktiga uppgifter om ukrainarnas tillhörigheter, som har lämnats kvar på förläggningen i Uleåborg. Förläggningen i Uleåborg hjälper ukrainarna med deras saker och betalar för transporten av dem till de nya bostäderna. 

– Vi har kontaktat ukrainarna angående detta och lovat att vi skickar sakerna till dem, berättar Rönkkömäki.

Mer information för medier

Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037
 

Pressmeddelande