Hoppa till innehåll

På grund av terminsavgifterna söker betydligt färre utländska studerande uppehållstillstånd

Utgivningsdatum 6.10.2017 14.33
Pressmeddelande

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd från utländska studerande har minskat betydligt.

Mellan den 1 januari och den 30 september 2017 har totalt 4 355 studerande ansökt om uppehållstillstånd i Finland, vilket är 23 procent färre än under motsvarande period i fjol. Mellan den 1 januari och den 30 september 2016 tog Migrationsverket emot totalt 5 660 ansökningar, och under samma period år 2015 lämnades totalt 5 038 ansökningar in.

Förberedelsen för effekterna av terminsavgifterna syntes redan i fjol

Högskolorna har infört terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES, vilket förmodligen är den viktigaste anledningen till att antalet ansökningar har minskat. Ändringen gäller studerande som har inlett sina studier efter den 1 augusti 2017.

År 2016 fick Migrationsverket betydligt fler ansökningar om uppehållstillstånd för studerande än normalt, vilket tyder på att många studerande kanske förberedde sig för terminsavgifterna.

Antalet ansökningar från Vietnam minskar

Antalet ansökningar från vietnamesiska studerande har minskat mest.

I år innan slutet av september har det kommit in nästan 70 procent färre ansökningar från Vietnam än år 2016.

Terminsavgifterna är inte den enda möjliga orsaken till att antalet ansökningar har minskat. Läroanstalternas eventuella ändringar i utbildningsutbudet kan också vara en av anledningarna.

Vietnam hör ändå med sina 250 sökande till de tre vanligaste ursprungsländerna bland studerande som söker uppehållstillstånd.

Förmodligen är terminsavgifterna orsaken till att antalet ansökningar från Bangladesh, Nepal och Pakistan också har minskat betydligt jämfört med förra året.

Inga större förändringar i toppländerna

Största delen av ansökningarna om uppehållstillstånd för studerande har år 2017 kommit från Kina (660 ansökningar), Ryssland (527) och Vietnam (250). Dessa länder var bland de vanligaste ursprungsländerna också 2015 och 2016.

I år har också Japan (191) och Förenta staterna (177) varit bland de fem vanligaste ursprungsländerna. Antalet sökande från Japan har legat på ungefär samma nivå de senaste tre åren. Däremot syns terminsavgifterna i antalet ansökningar från Förenta staterna, vilket har minskat jämfört med förra året.

Totala antalet sökande ännu inte klart

Förra året tog Migrationsverket emot totalt 7 161 ansökningar om uppehållstillstånd för studerande, och 2015 var det totala antalet 6 297. Det totala antalet ansökningar för 2017 får vi veta först vid årsslutet.

Största delen av ansökningar som lämnas in i slutet av året kommer från utbytesstudenter som inte behöver betala terminsavgifter.

Ytterligare information:

Chef för resultatområde, Anu Tarén, tfn 029 5430 431