Hoppa till innehåll

Migrationsstatistik 2019: Rekordstort antal arbetstagare ansökte om uppehållstillstånd

20.1.2020 8.10
Pressmeddelande

Förra året gick arbete förbi familjen som vanligaste grund för ansökan. År 2019 lämnades 12 687 st. första ansökan om uppehållstillstånd med arbete som grund (2018: 10 805).

Nästan hälften av ansökningarna gällde arbetstagares uppehållstillstånd, vilket omfattar TE-centralens prövning av tillgången på arbetskraft före Migrationsverkets beslut (2019: 6 270, 2018: 5 791). Antalet ansökningar ökade också i nästan alla andra tillståndstyper med arbete som grund, såsom tillstånd för specialister (2019: 1 791, 2018: 1 536).

Ökningen förklaras även av de nya tillståndstyperna för säsongsarbete som togs i bruk för två år sedan. Sammanlagt lämnades 2 051 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete (2018: 1 055). Utöver uppehållstillstånd beviljades 9 940 intyg för säsongsarbete som varar under tre månader (2018: 6 839).

Sammanlagt ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd med 4 936 ansökningar från år 2018. Sammanlagt 71 317 personer ansökte om uppehållstillstånd (2018: 66 381). Utöver arbete som grund kan uppehållstillstånd sökas med till exempel familjeband eller studier som grund.

Lågt antal nya asylsökande

Förra året lämnades 4 550 ansökningar om asyl, varav 2 467 var ansökningar av nya asylsökande. Före år 2015, då över 32 000 asylsökande anlände till Finland, låg det årliga antalet asylsökande relativt konstant på 3 000–4 000 sökande.

Förändringar har skett även vad gäller de asylsökandes hemländer. Förra året kom de flesta nya asylsökandena från Turkiet och Ryssland.

– Majoriteten turkiska sökande åberopade verkligt eller förmodat medlemskap i Gülenrörelsen och hotet som därför riktas mot dem. Från Ryssland har under tidigare år kommit många Jehovas vittnen, men förra året var ansökningsgrunderna flera, berättar Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Hösten 2015 syns fortfarande i ansökningarna om asyl. Av ansökningarna om asyl som lämnades förra året var 2 083 förnyade ansökningar. En förnyad ansökan är en asylansökan som den asylsökande lämnar när hen har fått beslut på minst en asylansökan som vunnit laga kraft.

– Irakier syns fortfarande i statistiken som den största gruppen sökande, men relativt få nya asylsökande kommer från Irak, berättar Lehtinen.

Asylsökande som anlände år 2015 sökte finskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd

Asylsökande som anlände till Finland hösten 2015 och som fick internationellt skydd kan nu ansöka om finskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Villkoret angående boendetid är för båda fyra år för den som fått internationellt skydd.

– Ansökningar om medborgarskap från särskilt irakier har en tydlig uppgång. År 2019 ansökte 1 588 irakier om finskt medborgarskap, medan 972 ansökningar lämnades av irakier år 2018, berättar Heikki Taskinen, direktör för medborgarskapsenheten.

I fjol beviljades totalt 10 062 personer finskt medborgarskap (2018: 9 610).

Permanent uppehållstillstånd söktes av 3 248 irakier (2018: 735). Sammanlagt söktes permanent uppehållstillstånd 11 699 gånger (2018: 8 593).

Brexit syns i registreringar av EU-medborgare

Förra året sökte 10 051 EU-medborgare registrering av sin uppehållsrätt (2018: 10 291). 1 158 av de sökande var brittiska medborgare (2018: 660). Registreringen av britter har nästan fördubblats på ett år. Britter var den näst största gruppen av sökande i EU-registreringen.

– Britter har hela året uppmuntrats att registrera sig. Speciallagen som trädde i kraft förra våren tryggar britternas uppehåll i Finland med EU-medborgares rättigheter till slutet av år 2020, berättar Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten.

8 533 EU-medborgare registrerades förra året (2018: 8 749). En klar majoritet av EU-medborgare som flyttade till Finland var återigen estländare (2019: 1 649, 2018: 2 070) och de flesta registreringarna gjordes på grund av arbete (3 865).

Uppgång i antal beslut om utvisning

Förra året fattades 1 839 beslut om utvisning på grund av vistelse utan uppehållstillstånd (2018: 997). Flest beslut om utvisning på grund av vistelse utan uppehållstillstånd fattades för uzbekiska medborgare (2019: 331, 2018: 10).

124 beslut om utvisning på grund av brott (2018: 95).

Mer årsstatistik på webbplatsen migri.fi

Bekräftad statistik för år 2019 hittar du i vår statistiktjänst tilastot.migri.fi. Statistiken för 2015 och bakåt hittar du i PDF-format på adressen migri.fi/sv/statistik.

Mer information för medierna

  • Immigrationsstatistik: Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Asylstatistik: Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Medborgarskapsstatistik: Heikki Taskinen, direktör för medborgarskapsenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Övriga statistikfrågor: Migrationsverkets kommunikation, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]