Hoppa till innehåll

Minderåriga kan nu undgå ett besök till ett serviceställe vid ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort

Utgivningsdatum 8.2.2024 10.23

Även minderåriga som ansöker om fortsatt tillstånd, ett nytt uppehållstillståndskort eller ett nytt uppehållskort kan undgå ett besök till ett serviceställe, om ansökan lämnas in från vårdnadshavarens konto i Enter Finland och vårdnadshavaren använder stark autentisering. Barnens kort förnyas på samma sätt som de vuxnas. Vårdnadshavaren fyller i ansökan i Enter Finland på barnets vägnar.

Om du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort för ditt minderåriga barn, måste du uppge barnets kundnummer för att barnet ska kunna undgå ett besök till vårt serviceställe. Man kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort eller uppehållskort i Enter Finland och möjligen undgå att besöka ett serviceställe, om orsaken till att man förnyar kortet är något av följande: 

  • Kortets giltighetstid ska snart gå ut. 
  • Det tidigare kortet har förkommit eller blivit stulet. 
  • Kortet är i så dåligt skick att det inte går att läsa uppgifterna på kortet. 
  • Man har ett uppehållstillståndsmärke i sitt pass och giltighetstiden för passet ska snart gå ut. 

Så ansöker du om ett nytt uppehållstillståndskort eller uppehållskort för ditt barn i Enter Finland: 

  • Använd ditt eget konto i Enter Finland för att lämna in barnets ansökan. 
  • Använd stark autentisering och fyll i ansökan. 
  • Kom ihåg att bifoga bildkoden för barnets passfoto och betala för ansökan i Enter Finland. 
  • Bifoga även barnets kundnummer till ansökan. 
  • När du har skickat in ansökan berättar Enter Finland för dig om ditt barn behöver besöka ett serviceställe eller inte. 

 Du behöver inte ansöka om ett nytt kort för dig själv för att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort eller uppehållskort för ditt barn. 

Läs mer om förnyande av barnets uppehållstillståndskort.

Läs mer om stark autentisering.

Läs mer om uppehållstillståndskort.