Hoppa till innehåll

Omplaceringarna av asylsökande från Medelhavsområdet har slutförts

Utgivningsdatum 27.12.2023 10.37

Den föregående regeringen beslutade den 15 december 2022 att Finland skulle underlätta situationen i EU-ländernas mottagningssystem i Medelhavsområdet och ta emot högst 175 asylsökande från dessa länder. Finland har nu tagit emot de sista asylsökande som omplaceras från Medelhavsområdet.

Från och med maj 2023 har sammanlagt 175 asylsökande omplacerats till Finland. Sammanlagt 55 av dem förflyttades från Cypern, och 30 asylsökande förflyttades från Grekland, Italien, Malta och Spanien. Cirka 85 procent av dem hade anlänt till Finland i slutet av augusti, och omplaceringarna slutfördes i sin helhet den 14 december 2023.

Betoning på personer i sårbar ställning

Enligt statsrådets beslut har en förutsättning för omplacering varit att personerna sannolikt är i behov av internationellt skydd. Företräde har getts asylsökande i sårbar ställning, till exempel ensamkommande barn, familjer med en förälder samt personer som är sjuka eller som har funktionsnedsättningar. 

Av de asylsökande som omplacerats till Finland är 30 % medborgare i Afghanistan, 22 % i Syrien och 15 % i Somalia. Bland resten av dem finns tio olika medborgarskap representerade. 

Sammanlagt 59 % av de som omplacerats till Finland är män och 41 % är kvinnor. En procent av dem är 66 år eller äldre, 30 % är 0–13 år, 6 % är 14–17 år, 51 % är 18–35 år och 12 % är 35–65 år.

Cirka hälften av dessa asylsökande har kommit till Finland som familj, och hälften har kommit ensam.

Asylansökningarna behandlas individuellt

Migrationsverket behandlar individuellt de ansökningar som lämnats in av de omplacerade personerna, liksom alla andra asylansökningar.

– I år har det lämnats in över 4 000 första asylansökningar i Finland, och ansökningarna av de asylsökande som omplacerats från Medelhavsområdet utgör mindre än fem procent av dessa ansökningar. Vi prioriterar behandlingen av deras asylansökningar bara om det är fråga om till exempel minderåriga eller sjuka sökande, säger Mikko Montin, chef för resultatområde vid asylenheten.

Hittills har Migrationsverket fattat några enstaka beslut på de ansökningar som lämnats in av de asylsökande som omplacerats från Medelhavsområdet. Största delen av besluten har varit positiva, och ett par beslut har varit negativa.

Ytterligare information till medier

Mikko Montin, chef för resultatområde, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi 

Pressmeddelande