Hoppa till innehåll

Undervisningsfilmer informerar asylsökande om grundrättigheter och lagstiftningen

Utgivningsdatum 7.5.2018 10.03
Pressmeddelande

Migrationsverket utarbetar som bäst nytt informationsmaterial för asylsökande om bland annat grundläggande fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter samt strafflagstiftningen och polisens verksamhet i Finland. För att filmernas budskap ska bli begripligt för en målgrupp som kommer från olika länder och kulturer planeras filmerna tillsammans med invandrare.

Undervisningsfilmerna är en del av TURVA-projektet som är ett samarbete mellan Uleåborgs förläggning, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan. Syftet med det gemensamma projektet är att främja asylsökandenas integration i samhället och öka deras kunskaper om grundrättigheter, mänskliga rättigheter och det finländska samhället.

I samband med projektet utvecklar Migrationsverket sitt mottagningsarbete och utbildar förläggningarnas personal.

– Personalen på förläggningarna utbildas i bland annat olika arbetsmetoder som ska förebygga våld, uppger projektchef Seija Hämäläinen från Migrationsverket.

Risksituationer kan identifieras med hjälp av polisens forskningsresultat

Som en del av projektet undersökte Polisyrkeshögskolan brottslighet som berör asylsökande genom att granska polisanmälningar där antingen offret eller den misstänkte var en asylsökande. Forskningsresultaten används för att utbilda förläggningarnas personal och för att planera informationsmaterial.

Polisyrkeshögskolans forskningsrapport har precis blivit klar, och projektets forskningsfas har nu avslutats. Polisyrkeshögskolans undersökning gjordes genom att plocka ut ur informationssystemet för polisärenden alla polisanmälningar från år 2016 som hade en koppling till asylsökande. Forskningsrapporten finns att läsa på http://www.polamk.fi/sv/publikationer.

Att identifiera brottlighet som berör asylsökande är viktigt eftersom man då kan i projektets informationsmaterial lyfta fram sådana risksituationer som asylsökande mest sannolikt riskerar att råka ut för i Finland och som kan försvåra deras integration i samhället.

Språkversioner av filmerna kommer att produceras på de vanligaste språken som talas på förläggningarna. Inspelningarna beräknas komma igång under början av sommaren.

Utbildningar och en handbok för förläggningarnas personal

En pilotgrupp bestående av förläggningarnas personal har sedan i fjol fått genomgå utbildningar, och utbildningarna fortsätter fortfarande. Nästan tvåhundra medarbetare har deltagit i dessa utbildningar.

Personalen har utbildats bland annat i hur man ska agera i risksituationer. Förläggningarnas rutiner har vidareutvecklats genom försöksverksamhet på förläggningarna och i workshoppar. Projektgruppen utarbetar även en handbok om våldsförebyggande arbete för förläggningarnas personal. Handboken kommer att bli klar i början av nästa år.

Projektet finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif).

Ytterligare information:

Allmän information om TURVA-projektet: projektchef Seija Hämäläinen, 0295 430 431, e-post: [email protected]

Polisyrkeshögskolans undersökning, Polisyrkeshögskolan: http://www.polamk.fi/ 

Polisyrkeshögskolans meddelande.