Hoppa till innehåll

Uppstartsföretagare som kommer till Finland kan ansöka om ett eget tillstånd från den 1 april 2018

Utgivningsdatum 28.3.2018 15.50
Pressmeddelande

Från och med den 1 april 2018 kan personer som kommer till Finland för att bli uppstartsföretagare ansöka om ett eget tillstånd för tillväxtföretagare för detta ändamål. Det nya uppehållstillståndet kan beviljas till personer som har startat eller kommer att starta ett uppstartsföretag i Finland.

Bifoga ett positivt utlåtande från Business Finland till din ansökan om uppehållstillstånd

Ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare har två skeden:

1. Sökanden ska söka av Business Finland ett utlåtande där Business Finland förordar verksamheten som tillväxtföretagare i Finland. Business Finland utvärderar om företagets affärsmodell har stor internationell tillväxtpotential.

2. Bifoga det positiva utlåtandet till ansökan om uppehållstillstånd. Du kan fylla i ansökan i e-tjänsten eller på en pappersblankett. Utlåtandet får vara högst två månader gammalt. Migrationsverket utvärderar inte affärsverksamheten. Beviljandet av uppehållstillståndet förutsätter att sökanden har tryggad försörjning och att de allmänna villkoren för beviljandet av uppehållstillstånd uppfylls.

Den förväntade behandlingstiden vid Migrationsverket för en ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare är ungefär en månad. Behandlingsavgiften är 450 euro om ansökan lämnas in i e-tjänsten och 520 euro om ansökan lämnas in på papper. Du kan ansöka om tillståndet i e-tjänsten från och med den 11 april.

Tillståndet beviljas i regel för två år

Om beslutet om uppehållstillståndet är positivt, beviljas sökanden i regel ett kontinuerligt uppehållstillstånd för två år. Om hans eller hennes familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd samtidigt, kan de beviljas tillstånd om försörjningsförutsättningen också uppfylls för dem. Dessutom måste de allmänna villkoren för beviljandet av uppehållstillstånd uppfyllas. Dessa innefattar bland annat ett giltigt pass.

Efter det första tillståndet kan du ansöka om fortsättning på uppehållstillståndet om samma grund för uppstartsföretagandet fortsätter. Företaget ska då också fortfarande ha stor internationell tillväxtpotential.

I början av april hittar du närmare anvisningar om ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare på Migrationsverkets webbplats.

Förändringar också i uppehållstillstånden för näringsidkare och specialister

Från och med den 1 april 2018 förändras det nuvarande namnet på uppehållstillståndet för näringsidkare till uppehållstillstånd för företagare.

Från och med den 1 april 2018 kan specialister i sin tur genast beviljas uppehållstillstånd för två år. För tillfället kan man bevilja ett första uppehållstillstånd för specialister för ett år. Villkoret är att anställningsförhållandet är kontinuerligt eller giltigt i minst två år. Denna förändring gäller också familjemedlemmarna till specialister.