main-mobile-navigation-header

Rapporten om utredningsresan till Bagdad har publicerats

Migri 6.2.2018 12.00 | Publicerad på svenska 6.2.2018 kl. 14.19
Pressmeddelande

Två av forskarna vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Bagdad i Irak i månadsskiftet oktober-november för att skaffa uppgifter. Syftet med resan var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer.

Kontaktnätverket ska i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Irak som stöd för beslut i asylärenden. Under resan samlades även in information om landets allmänna förhållanden och om situationen för olika folkgrupper. Resan var lyckad.

En mer omfattande rapport om utredningsresan finns nu på vår webbplats på migri.fi/raportit (på finska).

Utredningsresan till Irak var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin.

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller om riktlinjerna som gäller länderna.

Ytterligare information till medier

Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen,
e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Närmare information om landsinformationen om Irak: forskare Peter Sandelin,
e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

 

Pressmeddelande

Viimeisimmät