Hoppa till innehåll

Turnén ”Fotbollen tillhör alla” på förläggningar – fotboll bygger broar mellan olika kulturer

Utgivningsdatum 20.6.2024 10.00
Pressmeddelande

Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY), förläggningarna, Migrationsverket och Finlands Bollförbund genomför även i år turnén ”Fotbollen tillhör alla” på förläggningar i olika delar av Finland.

Turnén introducerar förläggningar och deras klienter i fotbollshobbyn under ledning av yrkespersoner. Målet är att förbättra förläggningarnas klienters fysiska och psykiska välbefinnande genom att öka fysisk aktivitet och fotbollsspelande på förläggningar runt om i Finland.

Turnén för 2024 ordnas under våren och sommaren på förläggningar på olika orter i olika delar av Finland. JPY:s representanter deltar i varje turnédag och den brasilianska tidigare toppspelaren och nuvarande professionella tränaren Jeferson Pires är den ansvariga tränaren. Förläggningens arbetstagare svarar för planeringen av dagen och de praktiska arrangemangen.

– I bästa fall kan fotboll bygga broar mellan olika kulturer och främja gemenskap. Sport och fotboll har också positiva effekter på den psykiska hälsan, berättar Pires om turnéns betydelse.

Personer som bor på förläggningar har ofta begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter. Fotboll erbjuder en meningsfull aktivitet och bidrar till att hålla invånarna aktiva och delaktiga.

– Fotboll är en mycket populär hobby på förläggningar och därför är det fint att samarbetet fortsätter också i år. Med hjälp av turnén lär sig också förläggningens personal att aktivera klienterna till att spela fotboll, berättar överinspektör Kaisa Rontu.

– Med hjälp av och genom fotboll kan förläggningarnas invånare lära sig mer om den lokala kulturen och sedvänjorna. Dessutom kan de knyta kontakter med den lokala befolkningen, vilket gör det lättare för dem att integrera sig i det nya samhället. Att fotboll tas till förläggningar är en betydande och positiv åtgärd som är till nytta för både individer och i större omfattning för gemenskaper, säger Pires.

Turnén ”Fotbollen tillhör alla” har ordnats sedan 2013.

– Det har varit fantastiskt att se hur fotboll förenar människor från olika bakgrunder och kulturer. Det är också mycket givande att se hur fotboll kan förbättra livskvaliteten hos människor som bor på förläggningar, berättar Pires som har deltagit länge i verksamheten.

Pires betonar att man under turnén möter många inspirerande berättelser om människor som har upplevt stora utmaningar och trots detta hittat glädje och kraft genom fotbollen.

– Varje nya plats och möte lär oss något nytt. På turnén lär man sig ständigt om olika kulturer, människor och om hur fotboll kan vara ett verktyg för en positiv förändring. Fotboll i sig är mycket roligt och inspirerande. Under turnén får man dela denna passion med andra och se hur den tänder en likadan gnista också hos nya spelare och åskådare.

Finlands lag försvarar mästerskapet i Unity Euro Cup

Som en del av turnén ”Fotbollen tillhör alla” erbjuds de mest entusiastiska och framgångsrika spelarna möjligheten att delta i den internationella fotbollsturneringen Unity Euro Cup 2024 som ordnas av UEFA och UNHCR. Turneringen ordnas nu för tredje gången.

– Turneringen främjar europeisk sammanhållning, interkulturell förståelse och gemenskap genom fotboll. Turneringen erbjuder människor från olika länder och bakgrunder möjligheten att möta och tävla i en vänlig anda, berättar lagets tränare Pires.

I fjol firade Finlands lag segern i Unity Euro Cup.

– Visst är mästerskap målet också i år, men i idrott är inget säkert innan spelen har spelats, avslutar Pires.

Ytterligare information till medier

Migrationsverkets kommunikationsenhet, media@migri.fi, tfn 0295 433 037

Jalkapallon pelaajayhdistys: verksamhetsledare Panu Autio, panu.autio@jpy.fi, 040 702 2710

 

Logo: Migrationsverket. Logo: Jalkapallon Pelaajayhdistys. Logo: Finlands Bollförbund.

Pressmeddelande