Hoppa till innehåll

Säsongsarbetare – läs om vilka tillstånd du behöver söka

Utgivningsdatum 8.5.2023 14.38
Pressmeddelande

Om du inte är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz behöver du ett säsongsarbetstillstånd för säsongsarbete. I Finland anställs säsongsarbetare till exempel för arbeten inom trädgårds-, jordbruks- och skogsbranschen samt inom turism- och restaurangbranschen.

Se vår lista över säsongsarbeten som du kan få tillstånd för.

Säsongsarbetarens minneslista

Arbetets längd påverkar vilket tillstånd du behöver söka

Använd Enter Finland

  • Det lönar sig för dig att lämna in din ansökan i webbtjänsten Enter Finland. När du använder Enter Finland betalar du mindre för din ansökan. Du får ofta ditt beslut snabbare än med en pappersansökan.
  • Även din arbetsgivare kan skapa ett användarkonto i arbetsgivarens Enter Finland och komplettera din ansökan. Därmed kan arbetsgivaren påskynda behandlingen av din ansökan. Du måste ge din arbetsgivare tillstånd att använda tjänsten i din egen Enter Finland-ansökan för att arbetsgivaren ska kunna komplettera din ansökan med de uppgifter som behövs.

 

Se enkelt via nätet hur din ansökan behandlas

Vi behandlar ansökningar från säsongsarbetare i den ordning de kommit in. Vi försöker ändå beakta tidpunkten när arbetet börjar när vi behandlar ansökan.  

Vi försöker behandla ansökningar som gäller samma arbetsgivare samtidigt. 

Du kan enkelt se via nätet hur din ansökan behandlas: 

  • Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland kan du se i Enter Finland hur behandlingen framskrider.
  • Om du har ansökt om uppehållstillstånd för säsongsarbete kan du fråga chattboten Kamu på vår webbplats hur det går med behandlingen av din ansökan. Kamu kontrollerar hur din ansökan framskrider bland de ansökningar som har samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan om chattboten Kamu.
  • Vi uppdaterar information om läget gällande behandlingen av säsongsarbetsansökningar på sidan Säsongsarbete varje vecka under säsongsarbetssäsongen. 

 

Mer information