Hoppa till innehåll

Antalet nya asylsökande fortfarande lågt – Migrationsverket minskar antalet platser på förläggningarna

Utgivningsdatum 12.8.2021 9.50

Antalet asylsökande som kommer till Finland är för närvarande lågt. På grund av detta minskar Migrationsverket inkvarteringsplatser på förläggningarna att bättre motsvara behovet.

Antalet nya asylsökande var lågt år 2020, då det lämnades in 1 277 första asylansökningar. Även i år har antalet nya asylsökande varit lågt. I januari–juni 2021 lämnades det in 356 första asylansökningar. Afghaner, irakier och somalier lämnade in flest första asylansökningar.

– Efter i våras har det blivit lättare att röra sig i världen. Därför har antalet sökande ökat något jämfört med i våras även i Finland. Antalet inkommande ansökningar är ändå fortfarande avsevärt lägre än före coronaviruspandemin, berättar Antti Lehtinen, direktör för Migrationsverkets asylenhet.

I januari–juni lämnades det in sammanlagt 1 032 asylansökningar. Utöver första asylansökningar lämnades det in 676 förnyade ansökningar. Med förnyad ansökan avses en asylansökan som en klient gör efter att han eller hon har fått ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen om en asylansökan som han eller hon tidigare lämnat in. Om asylsökanden har länge varit borta från Finland mellan ansökningarna, är det inte fråga om en förnyad ansökan. I år har irakier lämnat in flest förnyade ansökningar.

– Minskning av antalet ansökningar på grund av coronaläget gjorde det lättare att avveckla anhopningen som uppstått tidigare, berättar Lehtinen.

Antalet förläggningsplatser minskas

Migrationsverket kommer att minska antalet inkvarteringsplatser på sex förläggningar. Inkvarteringsplatserna kommer att dras in med sammanlagt 153 platser i Finland.

– Vi estimerar att antalet asylsökande kommer att öka när pandemirestriktionerna lindras. Det är operativt och ekonomiskt klokare att justera antalet platser på verksamma förläggningar än att först lägga ner och sedan grunda förläggningar igen, säger Kimmo Lehto, chef för resultatområde vid mottagningsenheten.

För närvarande är cirka 5 160 asylsökande registrerade i mottagningssystemet, och cirka 2 250 av dem bor på förläggningar. Det finns nu cirka 1 100 lediga platser, varav cirka 250 är extra platser. Under pandemin har behovet av platser minskat med cirka 140 platser per månad.
Migrationsverket har som mål att antalet platser på förläggningarna motsvarar det aktuella behovet och att den årliga beläggningsgraden är 75 procent. Migrationsverket följer ständigt med asylsökandesituationen – antalet ansökningar och kundprofiler – och reagerar på eventuella förändringar.

Utöver indragningar i antalet inkvarteringsplatser blir det också ändringar i verksamheten av tre förläggningar vid årsskiftet. Verksamheten vid förläggningen i Lampis förflyttas till Tavastehus centrum och namnet på förläggningen ändras till Tavastehus förläggning. Förläggningen i Jyväskylä förändras till en bostadsbaserad förläggning och förläggningen i S:t Michel till en institutions- och bostadsbaserad förläggning.

– Vi utvecklar tjänsterna vid förläggningarna och gör verksamheten smidigare och mer kostnadseffektiv, berättar Lehto.

Indragningar i antalet förläggningsplatser:

  • Joutseno förläggning, Migrationsverket. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 250 från och med den 1 augusti 2021.
  • Uleåborg förläggning, Migrationsverket. 60 platser dras in. Det nya antalet platser är 200 från och med den 1 augusti 2021.
  • Tavastkyro hybridenhet, Finlands Röda Kors (FRK). 10 platser dras in. Det nya antalet platser är 20 från och med den 1 oktober 2021.
  • Kotka förläggning, Kotka stad. 8 platser dras in. Det nya antalet platser är 28 från och med den 1 oktober 2021.
  • Oravais hybridenhet, Vörå kommun. 5 platser dras in. Det nya antalet platser är 38 från och med den 1 oktober 2021.
  • Jyväskylä förläggning, FRK. 20 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 och verksamheten förändras till bostadsbaserad verksamhet från och med den 1 januari 2022.

Andra förändringar i mottagningssystemet:

  • Lampis förläggning, FRK. Förläggningens kontor och de flesta av bostäderna flyttas till Tavastehus centrum till och med den 1 januari 2022. Då förändras också namnet på förläggningen till Tavastehus förläggning.
  • S:t Michel förläggning, FRK. Förändras stegvis till en institutions- och bostadsbaserad förläggning från och med den 1 januari 2022.

Ytterligare information till medier

  • Asylärenden: Antti Lehtinen, direktör för asylenheten. tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Förläggningar: Kimmo Lehto, chef för resultatområde, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]