Hoppa till innehåll

Arbetstagare får sitt uppehållstillstånd betydligt snabbare än i fjol

Utgivningsdatum 15.10.2021 9.10

I år har utländska arbetstagare fått uppehållstillstånd på grund av arbete betydligt snabbare än i fjol.

Det finns flera olika uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete, beroende på vilket arbete personen ska utföra i Finland. Oftast ansöker man om uppehållstillstånd för arbetstagare. Till exempel kockar, städare och byggnadsarbetare ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare. I januari-september i år var behandlingstiden 77 dagar. År 2020 var behandlingstiden 143 dagar (i genomsnitt).

Migrationsverket har som mål att den sökande får sitt uppehållstillstånd på grund av arbete inom en månad år 2023. Till de främsta medlen för att snabba upp behandlingen av uppehållstillstånd hör ökad automation och förnyade verksamhetssätt vid tillståndsbehandlingen samt utveckling av kundrådgivning. Målet är också att erbjuda kunder mer information om hur behandlingen av ansökan framskrider.

– Vi vill effektivera beslutsfattandet ytterligare och prövar därför nya arbetssätt vid behandlingen av ansökningar. För att fungera kräver automation korrekta uppgifter. Därför har de uppgifter som kunden och arbetsgivaren lämnar, samt våra kundanvisningar, stor betydelse. De bästa resultaten når vi i samarbete med våra kunder, andra myndigheter och intressentgrupper, säger chef för ansvarsområde Anna Hyppönen

Både arbets- och näringsbyrån och Migrationsverket deltar i behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare. Först fattar arbets- och näringsbyrån ett delbeslut där den bedömer om den sökandes försörjning är tillräcklig, om anställningsvillkoren är lämpliga, om arbetet är tillfälligt eller fortgående och om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från EU- eller EES-området som lämpar sig för det lediga jobbet. Därefter fattar Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd.

Den genomsnittliga behandlingstiden för alla typer av första uppehållstillstånd som beviljats på grund av arbete var 61 dagar i januari-september och 111 dagar år 2020.

Specialister får sitt tillstånd inom ett par veckor  

I år har uppehållstillstånd för specialister behandlats snabbare än tidigare. Det tar i genomsnitt 16 dagar för en specialist att få ett beslut om uppehållstillstånd.

Med specialister avses till exempel personer som har specialkompetens inom it-branschen samt arbetstagare som avlagt högskoleexamen och som kommer till Finland för en uppgift som kräver särskild yrkeskunskap.

– Utgångspunkten är att Finland behöver arbetskraftsinvandring under de kommande åren. Vi måste se till att det är så enkelt som möjligt att flytta till Finland, säger biträdande chef Elina Immonen.

Mellan januari och september var behandlingstiden för första uppehållstillstånd för specialister 16 dagar. År 2020 var behandlingstiden 22 dagar (i genomsnitt). Den genomsnittliga behandlingstiden för första uppehållstillstånd för uppstartsföretagare har i år varit 24 dagar (2020: 70). 

Läs mer om antalet ansökningar och beslut på Migrationsverkets statistiktjänst.

Ytterligare information till medier

Elina Immonen, biträdande chef, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Anna Hyppönen, chef för ansvarsområde, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi