Hoppa till innehåll

Asylsökande: tiden för att överklaga beslut blir längre och det blir lättare att få ett biträde till asylsamtal

Utgivningsdatum 30.7.2021 14.41

Tiden för att överklaga beslut om asylansökningar blir längre. En ny lag börjar gälla den 1 augusti 2021. Enligt den ska

  • ett eventuellt besvär till förvaltningsdomstolen göras inom 30 dagar efter att du har delgetts Migrationsverkets beslut.
  • en eventuell ansökan om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen göras inom 30 dagar efter att du har delgetts förvaltningsdomstolens beslut.

Tidigare var tiden för besvär till förvaltningsdomstolen 21 dagar och till högsta förvaltningsdomstolen 14 dagar. Efter att lagen ändras har man mer tid på sig att överklaga till båda förvaltningsdomstolarna.

Det blir lättare att utan kostnad få ett biträde till asylsamtal

Biträdet behöver inte längre ha vägande skäl för att få ersättning för att delta i ditt asylsamtal.   

Biträdet väljer fortfarande själv om han eller hon vill delta i samtalet. Om du vill att ditt biträde ska delta i samtalet, ska du diskutera saken med ditt biträde före samtalet. 

Mer information

Justitieministeriets meddelande om saken

Språkversioner

Kundmeddelande