Karantänen i Esbo förläggning upphör

15.5.2020 11.38
Pressmeddelande

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar satte Esbo förläggning i karantän 30.4.2020 på grund av coronavirussmittor. Karantänen upphör idag den 15 maj.

Förläggningens hela personal och över 300 asylsökande som bor på förläggningen har hittills testats. Hittills har 128 kunder konstaterats bära smittan. Av dessa har 100 redan konstaterats ha tillfrisknat. 

Kunder som har smittats hålls fortfarande isolerade tills de har konstaterats vara friska. Under karantänen har kunder som har tillfrisknat från smittan kunnat röra sig fritt även utanför förläggningen. 

Luona Ab svarar för den operativa verksamheten och de praktiska arrangemangen på förläggningen i Esbo. Luona samarbetar med Migrationsverket och hälsovårdsmyndigheterna.

Största delen av infektionerna har konstaterats i Nyland

Hittills har sammanlagt cirka 147 av kunderna vid förläggningarna konstaterats vara smittade med coronavirus. Av dessa har cirka 105 redan konstaterats har tillfrisknat. Största delen av infektionerna finns i Nyland. 

Största delen av de kunder som smittats har lindriga symptom eller inga symptom alls. Ingen av förläggningarnas kunder har behövt sjukhusvård p.g.a. coronavirus.

- Mottagningssystemet har hittills klarat pandemin bra. Man har kunnat förhindra sjukdomsspridning på förläggningarna med olika förebyggande åtgärder, och i Esbo har man i en väldigt svår situation kunnat skydda människor som hör till riskgrupperna, fortsätta med förläggningens verksamhet och bevara de tjänster som är kritiska för kunderna. Jag vill framföra ett varmt tack för detta för hela mottagningsfältet, säger Pekka Nuutinen, direktör för Migrationsverkets enhet för mottagande.

Migrationsverkets uppgift är att leda, planera och övervaka verksamheten på förläggningarna i Finland. Förläggningarna upprätthålls av exempelvis företag, kommuner och organisationer. Migrationsverket ansvarar för två av statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno samt upprätthåller förvarsenheterna i Helsingfors och Joutseno.

Mer information för medierna

  • Pekka Nuutinen, direktör för Migrationsverkets enhet för mottagande, tfn 0295 433 037, [email protected]
  • Suvi Salonen, verksamhetsdirektör, Luona, tfn 040 528 5779, [email protected]


Viimeisimmät