Hoppa till innehåll

Förläggningarnas tjänster för personer i privat inkvartering är ställvis överbelastade – så här får du hjälp

Utgivningsdatum 8.4.2022 18.01 | Publicerad på svenska 9.4.2022 kl. 15.05

Under en dryg månad har nästan 17 000 personer som flytt från Ukraina ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Vi har snabbt grundat nya förläggningar runtom i Finland.

Det har ibland förekommit fördröjningar i ordnande av tjänster för flyktingar från Ukraina. Vi beklagar situationen. Vi strävar efter att anordna tjänster för asylsökande på förläggningarna och i privat inkvartering so fort som möjligt.

När du ansöker om tillfälligt skydd, har du rätt till mottagnings- och brukspenning

När du bor på en förläggning eller i privat inkvartering, får du de tjänster som du behöver vid din egen förläggning. Vanligen får en person som sökt tillfälligt skydd sina tjänster vid den närmaste förläggningen eller vid ett serviceställe för privat inkvartering. Kontaktuppgifter för din egen förläggning har du fått vid ansökning om tillfälligt skydd.

Om du bor i privat inkvartering, kan du ansöka om mottagningspenning vid din egen förläggning

Mottagningspenningen kan betalas kontant, på ett prepaid-kort beviljats av Migrationsverket, eller på ditt personliga finska bankkonto.

  • Mottagningspenningen betalas på Migrationsverkets prepaid-kort. Du kan ansöka om ett prepaid-kort vid din egen förläggning.
  • Om det inte finns några prepaid-kort tillgängliga, betalar förläggningen din mottagningspenning kontant tills förläggningen får nya kort från Migrationsverket.
  • Mottagningspenningen kan även betalas in på ett personligt finskt bankkonto. Om du har ett bankkonto, betalas mottagningspenningen i första hand på kontot. Migrationsverket medverkar i att främja att personer som får tillfälligt skydd skulle ha möjlighet att öppna ett konto.

Om behandlingen av ansökan eller betalningen av mottagningspenningen av någon anledning fördröjs, kommer din förläggning att trygga dina nödvändiga grundbehov på andra sätt. Detta kan betyda att förläggningen erbjuder livsmedelsbistånd eller ett presentkort på en matbutik.

Om du bor i privat inkvartering och behöver hjälp med försörjning, vänligen kontakta din egen förläggning.

Kontaktuppgifterna finns på vår webbplats: Förläggningar 

Se även meddelandet från Folkpensionsanstalten och Migrationsverket: Tillfälligt skydd berättigar inte till bosättningsbaserade förmåner från FPA (kela.fi)

Detta kundmeddelande publicerades på finska den 8 april 2022.
Vi kommer att publicera detta kundmeddelande på ukrainska senare.