Hoppa till innehåll

Migrationsverket för fler samtal med asylsökande via videoförbindelse

Utgivningsdatum 23.3.2021 13.26

Att föra ett samtal via videoförbindelse innebär att Migrationsverkets arbetstagare befinner sig på Migrationsverket och asylsökanden deltar i samtalet via videoförbindelse på förläggningen eller i förvarsenheten. Vi bokar ett separat rum och den utrustning som behövs för att delta i samtalet för asylsökanden. Både biträdet och tolken deltar också i samtalet via videoförbindelse.

Vi ordnar videosamtal först i ett par förläggningar och förvarsenheter.

Innehållet i samtalet påverkas inte av att samtalet förs via videoförbindelse 

Innehållet i samtalet är detsamma oavsett om vi för samtalet via videoförbindelse eller så att Migrationsverkets arbetstagare och asylsökanden är i samma rum. Vi ordnar videosamtal på grund av coronavirusläget eller av annan grundad anledning, såsom ett långt avstånd eller asylsökandens placering i en förvarsenhet. 

Videosamtal förs inte med alla asylsökande 

Vi bedömer separat för varje asylsökande hur vi ordnar samtalet. Till exempel samtal med barn utan vårdnadshavare förs i första hand på Migrationsverket. 

Om asylsökanden har inkvarterats på en förläggning, ber vi på förhand om asylsökandens samtycke till att föra samtalet via videoförbindelse. Samtalet kan föras på Migrationsverkets lokaler om en asylsökande som inkvarterats på en förläggning begär det av grundad anledning. 

I kallelsen till samtalet anges var samtalet förs 

Asylsökanden får en kallelse till samtalet och anvisningar om samtal via videoförbindelse från förläggningen eller förvarsenheten.