Hoppa till innehåll

Migrationsverket har förlängt uppehållstillstånden för tillfälligt skydd fram till 4.3.2024 – alla uppehållstillståndskort för tillfälligt skydd gäller fram till dess

Utgivningsdatum 30.3.2023 15.45
Pressmeddelande

Migrationsverket har förlängt alla uppehållstillstånd för tillfälligt skydd fram till 4.3.2024. Det tillfälliga skyddet är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Kunden behöver inte ansöka separat om förlängning av uppehållstillståndet eller om ett nytt uppehållstillståndskort.

I fortsättningen beviljar vi alla uppehållstillstånd för tillfälligt skydd fram till 4.3.2024.

Uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga fram till 4.3.2024

Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga fram till 4.3.2024, även om kortets datum skulle ha gått ut. Personer som har fått tillfälligt skydd behöver inte ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort och de vistas lagligt i Finland, även om datumet i deras uppehållstillståndskort skulle ha gått ut.

Rätten att arbeta för personer som har fått tillfälligt skydd gäller också fram till 4.3.2024, även om kortets datum skulle ha gått ut.

Om en kund emellertid vill ha ett nytt uppehållstillståndskort kan han eller hon ansöka om det hos Migrationsverket. Läs mer på vår webbsida Förlängning av tillfälligt skydd.

Hur vet man att ett uppehållstillståndskort har utfärdats på grund av tillfälligt skydd?

På uppehållstillståndskortet antecknas den paragraf i utlänningslagen på vilken rätten att arbeta grundar sig. Med hjälp av denna anteckning kan du skilja de uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd från andra uppehållstillståndskort. Ett uppehållstillståndskort som har utfärdats på grund av tillfälligt skydd har anteckningen ”UlkL 78 § 3 mom. 3 k.” eller ”UlkL 81 a § 1 mom. 3 k.”. Paragrafen gäller endast de klienter som har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.