Hoppa till innehåll

Migrationsverket rättade sina upphandlingsbeslut om nya förläggningar

Utgivningsdatum 10.5.2024 9.26
Pressmeddelande

Migrationsverket har rättat de upphandlingsbeslut om nya förläggningar som fattades i mars. Besluten gäller mottagningsverksamheten i åtta regioner.

Migrationsverket meddelade den 25 mars att konkurrensutsättningen av förläggningar hade slutförts.

Nu har Migrationsverket fattat nya upphandlingsbeslut, eftersom omständigheter som påverkar upphandlingsbesluten kom till verkets kännedom efter att besluten hade fattats. Enligt Migrationsverkets bedömning har begränsningarna gällande närståendekretsen försökt kringgås vid anbudsförfarandet, och alla anbudsgivare har inte lämnat sina anbud självständigt och oberoende av varandra.

Migrationsverket har meddelat anbudsgivarna om de nya upphandlingsbesluten, och besvärstiden för besluten löper ut den 8 maj 2024. De förläggningar som ska inrättas till följd av konkurrensutsättningen öppnas den 1 juli 2024. De rättade upphandlingsbesluten är det sista skedet i den konkurrensutsättning av förläggningskapacitet som påbörjades år 2022.

Tjänsteproducenterna som vunnit anbudsförfarandet enligt region:

  • S:t Michel eller Nyslott: Luona Oy
  • Imatra eller Fredrikshamn: FRK Sydöstra Finlands distrikt
  • Rovaniemi: Babando Oy
  • Kristinestad eller Närpes: Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt
  • Joensuu, Kides eller Libelits: Kotokunta Oy
  • Nystad eller Salo: Medivida Oy
  • Brahestad eller Kempele: FRK Uleåborgs distrikt
  • Karleby: Kotokunta Oy

Ytterligare information till medier

Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037

Pressmeddelande