Hoppa till innehåll

Migrationsverkets projekt gör behandlingen av arbetstillstånd och tillstånd för studerande smidigare

Utgivningsdatum 1.2.2021 10.43

Den 1 februari 2021 inleder Migrationsverket ett projekt för att göra behandlingen av tillstånd snabbare och smidigare när det gäller tillstånd på grund av arbete och uppehållstillstånd för internationella studerande.

Målet är att kunderna i genomsnitt ska få arbetstillstånd inom en månad senast år 2023. När det gäller tillstånd för specialister, uppstartsföretagare och deras familjemedlemmar är målet att uppnå en behandlingstid på två veckor under år 2021.

- Projektet har stark fokus på kunden. Vi lyssnar på kundernas, arbetsgivarnas och intressentgruppernas uppfattningar om hur vi kan utveckla vår verksamhet och kundupplevelsen, säger överdirektör Jari Kähkönen.

Arbetsrelaterade tillståndsprocesser görs smidigare genom samarbete inom migrationsförvaltningen. Arbets- och näringsministeriet leder ett pågående projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena, och Migrationsverket har en central roll i projektet som den myndighet som beviljar tillstånden.

Den digitala utvecklingen främjas planmässigt  

Vesa Hagström ska leda projektet Lupa22 i ett års tid från och med början av februari. Hagström har tidigare arbetat som digitalchef vid Migrationsverkets enhet för teknologi och digitalisering. 
Som projektledare ansvarar han bland annat för projektstyrning och planering samt svarar för att den digitala utvecklingen framskrider enligt planerna.

- Genom en smidig utveckling av verksamhetssätten och ökad automation kan vi göra behandlingen av tillstånd snabbare och stödja Finland i konkurrensen om internationella experter, säger projektledaren Vesa Hagström.

Projektet som går under namnet Lupa22 är en fortsättning på ett utvecklingsprojekt som inleddes tidigare. Migrationsverket genomförde en organisationsreform år 2020.

Arbete, familj och studier lockar till Finland

Arbete, familj och studier är de vanligaste orsakerna till att flytta till Finland. År 2020 påverkade coronaviruspandemin antalet ansökningar om uppehållstillstånd som lämnades in utomlands, men det förutspås att arbetsrelaterad invandring kommer att öka i framtiden.

I fjol beviljade Migrationsverket över 8 500 första uppehållstillstånd på grund av arbete. När de arbetstagare som kommer till Finland med säsongsarbetsintyg räknas med, beviljade Migrationsverket sammanlagt 20 117 tillstånd på grund av arbete. Totalt 8 592 uppehållstillstånd beviljades på grund av familjeband (2019: 10 251), och 3 225 uppehållstillstånd beviljades på grund av studier (2019: 5 246).

Ytterligare information till medier

Vesa Hagström, projektledare, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Läs också: