Meny

Informationsresa: Myndighetsåtgärder mot Jehovas vittnen fortsätter i Ryssland

23.4.2019 11.53
Pressmeddelande

Myndighetsåtgärder mot Jehovas vittnen rapporteras ha fortsatt i Ryssland under 2019 enligt Migrationsverkets färska landinformationsrapport. Jehovas vittnen har till exempel utsatts för husrannsakningar och arresterats på olika håll i landet.

Rapporten som publicerades idag behandlar situationen för Jehovas vittnen i Ryssland. Utredare vid landinformationsenheten besökte Moskva under en informationsresa i november-december. Under besöket intervjuade utredarna medborgarorganisationer, experter, forskare, internationella organisationer och företrädare för myndigheter.

Migrationsverket gör informationsresor särskilt till de länder från vilka det kommer asylsökande till Finland. I fjol kom 490 asylsökande från Ryssland. Enligt Migrationsverkets bedömning var över 100 av dem Jehovas vittnen. Exakt statistik finns inte eftersom Migrationsverket inte statistikför grunder för asyl på denna nivå.

Den asylsökandes situation bedöms alltid individuellt och det personen berättar jämförs med tillgänglig landinformation. För varje person utreds separat om just han eller hon riskerar förföljelse eller allvarlig skada om personen återvänder till sitt hemland. Jehovas vittnen har fått både positiva och negativa beslut.

Bakgrunden är en klassificering som extremrörelse

I april 2017 klassificerade Rysslands högsta domstol Jehovas vittnens organisation som extremrörelse och den officiella verksamheten förbjöds. Efter beslutet har Jehovas vittnen i Ryssland utsatts för beslagtagning av egendom, husrannsakningar, arresteringar, häktningar, husarrester och reseförbud. I början av innevarande år dömdes ett Jehovas vittne till fängelsestraff för att ha ordnat verksamhet för en organisation som klassificerats som extremrörelse.

Samfundets medlemmar har fortsatt sin verksamhet efter domstolens beslut, men många är rädda för att ställas till rättsligt ansvar. Missionsarbete och bön sker numera inom familjen och i privata hem eftersom möten kan anses vara lagstridiga.

Emigrationen fortsätter sannolikt de närmaste åren

I Ryssland finns cirka 170 000 - 175 000 Jehovas vittnen. Efter våren 2017 har uppskattningsvis cirka 5 000 av samfundets medlemmar lämnat landet. Myndighetsåtgärderna mot Jehovas vittnen kommer enligt uppskattning att fortsätta, vilket leder till emigration även under de kommande åren.

Informationsresorna ingår i FAKTA-projektet som finansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Senare i vår publiceras rapporter som behandlar situationen i norra Kaukasien, straffprocessens förlopp i Ryssland samt tillämpningen av lagstiftningen mot extremism.

Rysslandsrapporten kan läsas på vår webbplats.

Forskningsdata om läget i länderna som stöd för beslutsfattande

  • Landinformationsenheten samlar in information om utreseländerna, som används som stöd i beslutsfattandet, särskilt vid beslut gällande ansökningar om internationellt skydd.
  • Förutom genom informationsresor fås information om läget i länderna på flera andra sätt. Källorna består av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sina beslut. Utredarna deltar inte i beslutsfattandet.

Ytterligare information för medier

  • Landinformation om Ryssland: utredare Maria Kyrönlahti, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431
  • Asylprocessen och asylbeslut: resultatområdesdirektör Anu Karppi, tfn 0295 430 431, e-post fö[email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät