Hoppa till innehåll

Tillfälligt skydd förlängs till den 4 mars 2025

Utgivningsdatum 28.9.2023 18.09 | Publicerad på svenska 29.9.2023 kl. 11.03
Pressmeddelande

Tillfälligt skydd infördes i Europeiska unionen efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Europeiska unionens råd har beslutat den 28 september 2023 att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025.

I dessa situationer gäller förlängningen av tillfälligt skydd dig

Förlängningen av tillfälligt skydd gäller dig enligt Europeiska unionen rådets beslut om 

  • du är ukrainsk medborgare eller familjemedlem till en ukrainsk medborgare som var bosatt i Ukraina den 24 februari 2022
  • du åtnjöt internationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022 eller du är familjemedlem till en sådan person 
  • du var bosatt i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd den 24 februari 2022 och kan inte återvända till ditt hemland eller din ursprungsregion på trygga och varaktiga villkor.

Statsrådet i Finland beslutar inom de närmaste veckorna om det tillfälliga skyddet förlängs för vissa andra grupper

Genom statsrådets beslut i mars 2022 utvidgades det tillfälliga skyddet i Finland till att även gälla

  • ukrainska medborgare som hade lämnat Ukraina innan kriget bröt ut och 
  • tredjelandsmedborgare som hade vistats i Ukraina med något annat uppehållstillstånd än permanent uppehållstillstånd. Beslutet upphävdes för dessa tredjelandsmedborgares del genom statsrådets beslut den 7 september 2023. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet. 

Statsrådet beslutar inom de närmaste veckorna om det tillfälliga skyddet förlängs också för dessa personer. Vi publicerar information på vår webbplats genast när vi har närmare uppgifter om saken. Följ vår information på sidorna Kundmeddelanden och Tillfälligt skydd.

Du får ett brev från Migrationsverket när ditt tillstånd har förlängts

Vi förlänger giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd till den 4 mars 2025 om du omfattas av förlängningen av tillfälligt skydd. Vi publicerar mer information på vår webbplats så fort som möjligt. Följ vår information på sidorna Kundmeddelanden och Tillfälligt skydd.

När ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd har förlängts, skickar vi dig ett brev med information om förlängningen av tillståndet. Se till att din förläggning har din korrekta adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du inte är registrerad vid en förläggning, se till att Migrationsverket har dina kontaktuppgifter.

Om vi har ditt telefonnummer, kommer vi också att skicka dig ett textmeddelande på finska och engelska med information om förlängningen av ditt tillstånd och en länk till vår webbsida migri.fi/uk/timcasovij-zahist. Meddelandet har ”Migri” som avsändare. Du kan inte svara på meddelandet.

Du får ett brev även om vi inte förlänger ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd 

Om vi inte förlänger ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd, skickar vi dig ett brev med anvisningar om vad du ska göra. Se till att din förläggning har din korrekta adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du inte är registrerad vid en förläggning, se till att Migrationsverket har dina kontaktuppgifter.

Anvisningar om uppehållstillståndskort publiceras på vår webbplats så fort som möjligt: följ vår information

Vi publicerar anvisningar om uppehållstillståndskort som beviljas på grund av tillfälligt skydd på vår webbplats så fort som möjligt. 

 

Uppdaterat 29.9.2023:

  • Meddelandet har kompletterats med uppgift om datum till och med vilket det tillfälliga skyddet förlängs.
  • En översättning till ukrainska tillagts till språkversionerna.

Meddelandet har redigerats 3.10.2023: Den felaktiga hänvisningen till ”Europarådet” har ersatts med ”Europeiska unionens råd” i den finska källtexten och i den svenska översättningen.