Verksamheten i en förläggning i Esbo upphör, antalet platser i en förläggning i Vanda dras in

5.1.2021 14.03

Migrationsverket säger upp avtalet med förläggningen i Knektbro och minskar antalet platser på förläggningen på Robert Hubers väg. Inkvarteringsplatserna för asylsökande kommer att minskas med sammanlagt 525 platser i huvudstadsregionen.

Antalet nya asylsökande var rekordlågt i fjol. I januari–november 2020 var antalet första asylansökningar cirka 1 150 . För närvarande är cirka 6 500 asylsökande registrerade i mottagningssystemet, och cirka 3 300 av dessa bor på olika typer av förläggningar. Antalet lediga platser är för närvarande cirka 1 500.

Migrationsverket försöker se till att antalet platser på förläggningarna motsvarar behovet. 

Förläggningar som läggs ner: 

  • Förläggningen i Knektbro (Esbo), Luona Oy, 450 platser. Verksamheten upphör senast den 30 juni 2021.

Indragningar av platser:

  • Förläggningen på Robert Hubers väg (Vanda), Luona Oy. 75 platser dras in. Det nya antalet platser är 375 från och med den 1 april 2021. 

Ytterligare information till medier

Kimmo Lehto, chef för resultatområde, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
 

Viimeisimmät