Hoppa till innehåll

Vi inleder automatisk efterkontroll av uppehållstillstånd för specialsakkunniga

Utgivningsdatum 17.6.2024 10.33
Pressmeddelande

Vi inleder efterhandskontrollen av uppehållstillstånd för specialsakkunniga 17.6.2024. Efterhandskontrollen innebär att vi utreder om du fortfarande uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du har beviljats.

Med hjälp av automatiserad efterhandskontroll kontrollerar vi uppehållstillstånd för specialsakkunniga som beviljats den 1 januari 2023 eller senare.

Vi kan automatiskt kontrollera olika nationella register, till exempel FPA:s register, inkomstregistret (vero.fi) och Rättsregistercentralens register (oikeusrekisterikeskus.fi)
Med hjälp av registerkontrollerna kan vi bedöma om du fortfarande uppfyller villkoren för tillståndet. Vi kontrollerar till exempel att du har betalats sådan lön som beviljande av tillståndet förutsätter.

Läs mer om villkoren för uppehållstillstånd för specialsakkunniga.  

Situationen prövas individuellt vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas 

Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas, prövar vi situationen individuellt och bedömningen görs av en sakkunnig vid Migrationsverket. Vi ber alltid dig och din familjemedlem som är bosatt i Finland att ge er åsikt innan vi fattar beslut om återkallande av ditt tillstånd. Mer information om prövningen i fråga om återkallande av uppehållstillstånd finns på sidan Återkallande av uppehållstillstånd.

Du behöver inte göra någonting just nu. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter från dig.

Varför utför vi efterhandskontroll av uppehållstillstånd?

Efterhandskontrollen är viktig för att trygga den inre säkerheten, förhindra missbruk av tillståndssystemet och förebygga olaglig inresa och vistelse i landet. Med hjälp av efterhandskontroll kan vi också upptäcka arbetskraftsutnyttjande och människohandel. Vi har utfört efterhandskontroll av olika tillstånd sedan 2017.

Mer information

Information om efterhandskontroll

Frågor och svar om efterhandskontroll