Hoppa till innehåll

Ändringar som ingår i regeringsprogrammet är planer och träder därför inte omedelbart i kraft – Den aktuella informationen hittar du alltid på vår webbplats

Utgivningsdatum 22.6.2023 11.00
Pressmeddelande

För närvarande får vi många frågor om Finlands nya regeringsprogram. Regeringsprogrammet är en politisk handlingsplan där regeringspartierna kommer överens om regeringens mål och viktigaste uppgifter. Ändringar som ingår i regeringsprogrammet träder inte i kraft omedelbart utan måste först förberedas, vilket tar tid. Det finns ännu inte närmare information om tidtabellen.

I Finland är det riksdagen som antar lagar. Migrationsverket i Finland bereder inte lagar och beslutar inte om lagstiftningen eller dess ikraftträdande.

Inga ändringar har för närvarande gjorts. Vi vet ännu inte hur de eventuella ändringarna kommer att påverka framtida ansökningar eller ansökningar som redan har lämnats in. Om det görs ändringar som påverkar din ansökan, kontaktar vi dig vid behov.

Vi förstår att de ändringar som planerats kan skapa ovisshet och ge upphov till frågor. Vi informerar om de eventuella ändringarna när det finns närmare information om dem. Den aktuella informationen hittar du alltid på vår webbplats på migri.fi.

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och för reformer framåt. Om du vill veta mer om reformerna, kan du följa webbplatsen Lagberedning och utveckling i statsrådet (valtioneuvosto.fi) på svenska och finska. Migrationsverket står under Inrikesministeriets och Arbets- och näringsministeriets styrning.

Språkversionerna

Uppdaterat 3.7.2023: Översättningar till ukrainska, ryska, franska, spanska och kurmanji, kurdiska tillagts till språkversionerna.

Uppdaterat 4.7.2023: Översättningar till somaliska, farsi, dari, arabiska och sorani, kurdiska tillagts till språkversionerna.