Hoppa till innehåll

Ansöker du om ett nytt uppehållstillståndskort eller om finskt medborgarskap? Du kan nu boka tid till ett serviceställe för 2024

Utgivningsdatum 5.12.2023 12.45
Pressmeddelande

Om du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort eller om finskt medborgarskap och måste identifiera dig vid ett serviceställe, kan du nu boka tid till början av 2024. Följ dessa instruktioner om du före årsskiftet bokar en tid till ett serviceställe för början av 2024.

Från och med 2.1.2024 är den tid som är avsedd för förnyelse av uppehållstillståndskort, medborgarskapsansökan eller medborgarskapsanmälan 20 minuter. Fram till slutet av 2023 är de tider som är avsedda för dessa ansökningar 30 minuter.

Observera att en ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort inte är detsamma som en ansökan om fortsatt tillstånd. I följande fall kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort:

 • du har ett permanent uppehållstillstånd (P) och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort går snart ut eller har gått ut, eller 
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd (A-, B- eller P-tillstånd) och
  • ditt uppehållstillståndskort har förkommit,
  • ditt uppehållstillståndskort är i så dåligt skick att uppgifterna på kortet inte kan läsas eller
  • personuppgifterna på ditt uppehållstillståndskort har ändrat.

Fyll i ansökan i webbtjänsten Enter Finland innan du bokar tid

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan på förhand i webbtjänsten Enter Finland. Om du loggar in i Enter Finland till exempel med nätbankskoder behöver du inte nödvändigtvis besöka servicestället. Läs mer på sidan Hur man styrker sin identitet.

Om du ansöker om medborgarskap och inte kan använda Enter Finland, ska du fylla i en pappersansökan innan du besöker servicestället. Det finns ingen pappersansökan för att förnya uppehållstillståndskortet.

Så här bokar du tid i vår tidsbokningstjänst

 1. Gå till tidsbokningstjänsten migri.vihta.com.
 2. Välj "Boka tid".
 3. Välj "För en person" om du endast bokar tid för dig själv. Om en familjemedlem ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort eller om medborgarskap samtidigt väljer du "För en familj".
 4. Välj kategori "Uppehållstillstånd" eller "Medborgarskap” beroende på vad din ansökan gäller.
 5. Välj tjänst "7. Förnyelse av uppehållstillståndskort (från och med 2.1.2024)" eller "5. Medborgarskapsärenden (från och med 2.1.2024)" beroende på vilket ärende ansökan gäller.
 6. Välj det verksamhetsställe du vill besöka.
 7. Klicka på "Visa lediga tider".
 8. Välj en tid som passar dig och fyll i de uppgifter som tidsbokningstjänsten kräver.

Observera att dessa tider endast är avsedda för förnyelse av uppehållstillståndskort eller medborgarskapsärenden. Tiderna som är avsedda för andra ansökningar är fortfarande 30 minuter. Därför är det viktigt att du bokar tid för rätt typ av ansökan.

Normala tidsbokningar från och med 2.1.2024

Vår tidsbokningstjänst uppdateras 2.1.2024. Därefter är alla tider som kan reserveras för förnyelse av uppehållstillståndskort, medborgarskapsansökan eller medborgarskapsanmälan 20 minuter. Välj den tjänst i tidsbokningstjänsten som överensstämmer med din ansökan.

Läs mer: