Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för brexittillstånd går ut den 30 september 2021 – lämna in din ansökan i tid

Utgivningsdatum 29.7.2021 9.37

När du lämnar in din ansökan senast den 30 september 2021

 • vistas du lagligt i Finland.
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan du fortsätta din vistelse i Finland.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet och får ett negativt beslut vistas du lagligt i Finland tills beslutet har vunnit laga kraft.
 • har du rätt att arbeta tills du får beslutet.
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet fortsätter din obegränsade rätt att arbeta i Finland.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet och får ett negativt beslut har du rätt att arbeta tills beslutet har vunnit laga kraft.
 • kan du fortsätta studera i Finland i enlighet med din uppehållsrätt tills du får beslutet.
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan du fortsätta studera i Finland.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet och får ett negativt beslut har du rätt att studera tills beslutet har vunnit laga kraft. 

Behandlingen av ansökningar är överbelastad

Vi har tagit emot över 3 400 brexitansökningar före utgången av juni. Cirka 1 800 beslut har fattats. Största delen av besluten har varit positiva.

En stor del av ansökningarna behandlas inom sex månader. För många ansökningar har behandlingstiden dock varit längre än sex månader, eftersom behandlingen av ansökningarna tyvärr är överbelastad. Den största orsaken till detta är att antalet personer som behandlar ansökningarna tillfälligt är för litet.

Om din ansökan kräver tilläggsutredningar kan behandlingstiden på sex månader överskridas. När du lämnar in ansökan ska du kontrollera att 

 • du har valt rätt ansökningsblankett; du kan ta hjälp av ansökningsguiden för att hitta rätt ansökan
 • du har bifogat de nödvändiga bilagorna till ansökan.

Ansökan behandlas snabbare om den innehåller alla nödvändiga uppgifter. 

I meddelandet som publicerades den 12 maj meddelade vi att vi strävar efter att kunna avgöra ansökningar som väntat på ett beslut i sex månader inom två månader. Tyvärr ändras den uppskattade tiden på grund av att behandlingen är överbelastad. Om behandlingen av din ansökan har pågått i mer än 6 månader uppskattar vi att den pågår i högst 10–14 månader.

Vi beklagar den utdragna behandlingstiden.