Hoppa till innehåll

Antalet internationella studerande har börjat öka

Utgivningsdatum 17.9.2021 10.32

I år har internationella studerande lämnat in betydligt fler ansökningar än ett år sedan, då det på grund av coronaläget var svårt att åka utomlands och studera.

I januari–augusti 2021 lämnade 4 233 sökande från länder utanför EU in ansökan om uppehållstillstånd på grund av studier, medan under motsvarande period i fjol var antalet endast 1 756. De flesta av dessa studerande börjar sina studier i högskolor och ansöker om uppehållstillstånd under sommarmånaderna efter att ha fått en studieplats.

Personer som ansöker om att studera i Finland kommer oftast från Ryssland (899) och Kina (504). Toppländerna har varit samma under de senaste åren.

Förra året var exceptionellt, och på grund av coronasituationen var antalet sökande avsevärt lägre än under de senaste åren.

”Möjligheter att resa och besöka en finsk beskickning påverkas fortfarande av coronaläget överallt i världen. Eftersom finska beskickningarna har nu öppnat sin verksamhet är köerna för tillfället längre än vanligen”, berättar Anu Tarén som är chef för resultatområdet.

Finlands utrikesministerium ansvarar för beskickningarnas verksamhet.

Majoriteten av sökandena får ett positivt beslut 

I januari–augusti det här året har det beviljats 3 870 första uppehållstillstånd för studerande. Största delen av besluten är positiva, cirka 93 procent.

Ett villkor för att få uppehållstillstånd på grund av studier är att studeranden utöver studieplatsen dessutom har tillräcklig försörjning för att leva i Finland samt en försäkring som täcker sjukvårdskostnaderna i Finland. Studerande som kommer från länder utanför EU är inte berättigade till studiestöd och måste betala studieavgifter för högskolan i Finland.

”Största delen av de studerande som ansökt om uppehållstillstånd har fått ett positivt beslut. Vanligen är orsaken till negativa beslut att sökanden har svårigheter att försörja sig”, säger Tarén.

Uppehållstillstånd för studier beviljades inom ett par veckor

Migrationsverket har som mål att göra det smidigare att ansöka om uppehållstillstånd och att sätta fart på behandlingen av ansökningar så att kunderna ska få uppehållstillstånd på grund av studier inom en månad före år 2023.

I januari–augusti 2021 var medianen för behandlingstiden för första uppehållstillstånd på grund av studier 12 dagar. Det betyder att hälften av sökandena har fått ett beslut inom 12 dagar eller snabbare.

För närvarande beviljas första uppehållstillstånd för studier för ett eller två år, varefter studeranden ansöker om fortsatt tillstånd. Efter examen kan studeranden stanna i Finland för att arbeta och ansöka om uppehållstillstånd exempelvis på grund av arbete.

”Om man inte ännu har fått ett arbetserbjudande, är det möjligt att ansöka om fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag. Detta gör det möjligt att söka en arbetsplats efter examen”, säger Tarén.

Arbets- och näringsministeriet leder ett lagprojekt som syftar till att göra det lättare för studerande och forskare att stanna i Finland. Målet är att studerande ska i framtiden beviljas längre tillstånd än nuförtiden.

”Vi samarbetar med läroanstalter för att göra behandlingen av tillstånd för studier smidigare. Tillståndsförfarandena har utvecklats till exempel i ett projekt för effektivisering av processerna för internationella studerandes inresa. Projektet genomfördes tillsammans med högskolor, ministerier och andra myndigheter, och det gav oss många goda uppslag”, berättar Tarén.

Ytterligare information till medier

Chef för resultatområde, Anu Tarén, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi 

Statistiken över uppehållstillstånd för studier finns att se på webbplatsen tilastot.migri.fi.

Pressmeddelande