Hoppa till innehåll

Blanketterna för ansökan om uppehållstillstånd för arbete uppdateras i e-tjänsten Enter Finland 5.6.2024 – slutför din påbörjade ansökan och skicka in den före uppdateringen

Utgivningsdatum 29.5.2024 14.30
Pressmeddelande

Blanketterna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete uppdateras i e-tjänsten Enter Finland den 5 juni 2024 klockan 17.00–23.59 (finsk tid). Under uppdateringen kan Enter Finland inte användas.

Påbörjade ansökningar som inte har skickats in kommer inte att synas i tjänsten efter uppdateringen. Om du har börjat fylla i en ansökan som du vill skicka in, slutför din ansökan och skicka in den före den 5 juni klockan 17.00. Om du inte skickar in din ansökan före uppdateringen, måste du fylla i din ansökan på nytt från början.

Uppdateringen gäller ansökan om följande uppehållstillstånd i Enter Finland:

 • Uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)
 • Uppehållstillstånd för specialsakkunnig
 • EU-blåkort
 • Uppehållstillstånd för arbete för den som har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland
 • Uppehållstillstånd för forskare
 • Uppehållstillstånd för praktik
 • Uppehållstillstånd för feriearbete (working holiday)
 • Uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
 • ICT-uppehållstillstånd för specialist, chef eller praktikant (företagsintern förflyttning)
 • Uppehållstillstånd för konsult
 • Uppehållstillstånd för idrottare eller tränare
 • Uppehållstillstånd för arbete inom kultur eller konst
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete inom masskommunikation
 • Uppehållstillstånd för volontärarbete
 • Uppehållstillstånd för gästande lärare, föreläsare eller utbildare 
 • Uppehållstillstånd för anställd hos ett religionssamfund
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete i en internationell organisation eller uppgifter som hänför sig till mellanstatligt officiellt samarbete
 • Uppehållstillstånd för företagsetablering och övervakande av beställningar
 • Uppehållstillstånd för leverans av maskiner eller system
 • Uppehållstillstånd på grund av arbete som ingår i ett mellanstatligt avtal

Pappersblanketterna för dessa uppehållstillstånd kommer inte att ändras.

Uppdateringen av blanketterna i Enter Finland påverkar inte behandlingen av ansökningar.