Hoppa till innehåll

Du kan ansöka om ett nytt tillstånd eller ett intyg om du har uppehållstillstånd i Finland och din arbetsgivare har behandlat dig illa

Utgivningsdatum 1.10.2021 8.37
Pressmeddelande

Ställningen för offer för arbetsgivarens utnyttjande förbättras den 1 oktober 2021 genom en ändring av utlänningslagen.

Om du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande eller betydande försummelse, kan du ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta och byta arbetsgivare. Du måste ha ett uppehållstillstånd som är förenat med rätten att arbeta i Finland.

Du kan inte ansöka om tillståndet eller intyget om du har arbetat i Finland med ett säsongsarbetsintyg eller utan uppehållstillstånd.

Om du beviljas fortsatt tillstånd eller intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande, kan du arbeta inom vilken bransch som helst. Med andra ord har du obegränsad rätt att arbeta.

Så ansöker du om fortsatt tillstånd eller intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande

Ansök om fortsatt tillstånd om ditt nuvarande uppehållstillstånd håller på att gå ut och du inte har hittat en ny arbetsgivare

Fortsatt tillstånd beviljas för sökande av arbete eller för företagsverksamhet för ett år. Tillståndets giltighetstid börjar den dag då ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Läs anvisningarna för ansökan om fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens utnyttjande.

Ansök om intyg om du har ett giltigt uppehållstillstånd och du har hittat en ny arbetsgivare

Med ett intyg om utvidgad rätt att arbeta kan du lättare frigöra dig från din tidigare arbetsgivare och börja arbeta i anställning hos din nya arbetsgivare. Läs anvisningarna för ansökan om intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande.

Med arbetsgivarens betydande försummelser eller utnyttjande avses till exempel att

  • du har oskäligt långa arbetstider
  • din arbetsgivare inte har betalat dig lön enligt arbetsavtalet
  • din arbetsgivare hotar ditt liv eller din hälsa eller en nära anhörigs liv eller hälsa.

Se en mer omfattande förteckning över vad som avses med arbetsgivarens försummelser eller utnyttjande.

Finlands lagar ska följas i ett arbete som utförs i Finland. Inte en enda anställd behöver alltså gå med på exempelvis lönedumpning eller på att arbeta i farliga arbetsförhållanden.

Språkversioner

Uppdaterat 5.10.2021: Översättningar till arabiska, mandarin kinesiska, nepalesiska och ukrainska tillagts till språkversionerna.

Uppdaterat 13.10.2021: Översättningar till bengali, rysska och turkiska tillagts till språkversionerna.