Hoppa till innehåll

Migrationsverket följer uppmärksamt situationen i Ukraina

Utgivningsdatum 25.2.2022 18.04 | Publicerad på svenska 3.3.2022 kl. 13.52

Migrationsverket följer uppmärksamt situationen i Ukraina. Hittills har vi inte sett några effekter på migrationen till Finland. Hittills i år har ungefär tjugo ukrainare lämnat in asylansökningar. – Situationen i Ukraina kräver tills vidare inga åtgärder som avviker från det normala. Vi följer aktivt med läget och är beredda på förändringar. Beredskap för exceptionella situationer är en viktig del av den normala myndighetsverksamheten, säger Migrationsverkets överdirektör Jari Kähkönen.

Förläggningarna är beredda att agera om läget förändras 

Myndigheterna har beredskap att agera på det sätt som situationen kräver, vid behov även snabbt. Om antalet asylsökande ökar beror åtgärderna på hur många asylsökande som kommer och i vilken takt invandringen sker.

Finlands förläggningar har för närvarande omkring 3 500 platser, och på enheterna för minderåriga finns ytterligare ca 130 platser. Ungefär 1 300 av dessa platser är tillgängliga omedelbart.

Förläggningarna finns över hela landet och är totalt 27 till antalet. Migrationsverket koordinerar på vilka av förläggningarna asylsökande placeras.

– Vid behov kan vi ta i bruk fler platser på de befintliga förläggningarna. Vi har redan lagt till ungefär 300 platser för säkerhets skull. Vid behov har Migrationsverket beredskap att grunda nya mottagningsenheter eller nödinkvarteringsenheter, men just nu finns inget behov av detta, berättar Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

För närvarande fattas inga nekande beslut för Ukraina

Migrationsverket fattar för närvarande inga nekande beslut för ukrainska medborgare, som skulle leda till att de måste lämna landet. Positiva beslut fattas som normalt för sökande av internationellt skydd och uppehållstillstånd, om förutsättningarna för det sökta tillståndet uppfylls.

Ukraina är en viktig källa till arbetsrelaterad invandring i Finland. I synnerhet jord- och skogsbruket tar varje år emot tusentals ukrainska säsongsarbetare.

Ansökningar om uppehållstillstånd från ungefär 1 700 ukrainska medborgare är för närvarande under behandling hos Migrationsverket. Omkring 1 100 av dessa gäller ett första uppehållstillstånd. Omkring 2 000 intyg för säsongsarbete är under behandling. Migrationsverket behandlar de inkomna ansökningarna som normalt.

Migrationsverket har fått många frågor och förfrågningar från kunder angående situationen i Ukraina. Vi har sammanställt aktuella frågor och svar om situationen i Ukraina på webbplatsen migri.fi.

Detta pressmeddelande publicerades på finska den 25 februari 2022.

Ytterligare information för medier

Intervjuförfrågningar: Migrationsverkets kommunikation, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi