Hoppa till innehåll

Migrationsverket grundar nya förläggningar

Utgivningsdatum 18.3.2022 16.38 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 9.02

Migrationsverket förbereder sig för att grunda nya förläggningar, eftersom behovet av inkvartering för flyktingar från Ukraina har ökat i Finland.

Förutom förläggningar kan Migrationsverket grunda serviceställen för privat inkvartering, där personer som söker asyl eller tillfälligt skydd och som själva har ordnat sin inkvartering får mottagningstjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt mottagningspenning. En stor del av dem som flytt från Ukraina har bosatt sig i privat inkvartering.

En del av de nya förläggningarna är filialer till befintliga förläggningar. Migrationsverket fortsätter också att öka antalet platser på befintliga förläggningar. 

Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning av verksamheten inom mottagningssystemet. Migrationsverkets egna förläggningar finns i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. Övriga förläggningar drivs av organisationer, kommuner och företag.

Nya förläggningar, situationen 18.3.2022

 • Joensuu förläggning, Finlands Röda Kors (FRK), 200 platser. Verksamheten inleds senast 4.4.2022.
 • Joensuu förläggnings serviceställe för privat inkvartering, FRK, 200 platser. Verksamheten inleds senast 4.4.2022.
 • Kemi förläggning, filial till Rovaniemi förläggning, FRK, 150 platser. Verksamheten inleds senast 25.3.2022.
 • Kemijärvi förläggning, filial till Rovaniemi förläggning, FRK, 300 platser. Verksamheten inleds senast 31.3.2022.
 • Kuopio förläggning, Setlementti Puijola, 200 platser. Verksamheten inleds senast 31.3.2022.
 • Kuopio förläggnings serviceställe för privat inkvartering. Setlementti Puijola. Verksamheten inleds senast 31.3.2022.
 • Filial till Lahtis förläggning, FRK, 50 platser. Verksamheten inleds senast 18.3.2022.
 • Filial till Lahtis förläggning, Nastolan haja-asunnot, FRK, 230 platser. Verksamheten inleds senast 31.3.2022.
 • Filial till S:t Michels förläggning i Pieksämäki, FRK, 150 platser. Verksamheten inleds genast.
 • Filial till S:t Michels förläggning i Kristina, FRK, 200 platser. Verksamheten inleds senast 25.3.2022.
 • Filial till S:t Michels förläggning i Nyslott, FRK, 50 platser. Verksamheten inleds senast 25.3.2022.
 • Björneborgs förläggning, filial, FRK, 200 platser. Verksamheten inleds senast 21.3.2022.
 • Filial till Rovaniemi förläggning, nödinkvarteringsenheten Metsäruusu, FRK, 140 platser. Verksamheten inleds senast 21.3.2022.
 • Pansio förläggning i Åbo, filial, FRK, 70 platser. Verksamheten inleds senast 21.3.2022.

Förläggningar som grundats efter Rysslands attack, om vilka information publicerats tidigare

 • Esbo förläggning, Luona Oy, 500 platser. Verksamheten inleds 16.3.2022.
 • Esbo förläggnings serviceställe för privat inkvartering, Luona Oy. Verksamheten inleds snart.
 • Seinäjoki förläggning, FRK, 200 platser. Inledandet av verksamheten avtalas separat.
 • Seinäjoki förläggnings serviceställe för privat inkvartering, FRK. Verksamheten inleds senast 17.3.2022.
 • Rovaniemi förläggnings serviceställe för privat inkvartering i Kemi, FRK. Verksamheten inleds senast 22.3.2022.

Ytterligare information:

Ytterligare information för medier:

Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi