Hoppa till innehåll

Migrationsverket konkurrensutsatte hälso- och sjukvårdstjänster samt mottagningsenheter för minderåriga

Utgivningsdatum 30.10.2023 12.03

Migrationsverket har fattat upphandlingsbeslut gällande mottagningsenheter för minderåriga, det vill säga grupphem. De nya grupphemmen inleder sin verksamhet i november. Migrationsverket har också konkurrensutsatt förläggningarnas och förvarsenheternas externa hälso- och sjukvårdstjänster.

Grupphem är små förläggningar där barn som kommit ensamma till Finland inkvarteras. Varje grupphem har högst 21 kundplatser. Barn som kommer till Finland tillsammans med sin familj inkvarteras på samma förläggning som vårdnadshavarna. 

Upphandlingens första skede ordnades i fyra områden i april 2023. Det andra skedet, som nu genomförts, gällde grupphem i 15 områden. Migrationsverket begränsade antalet områden som en enskild aktör kunde vinna. En aktör kunde vinna fem delområden i upphandlingen. Man fick in anbud från totalt fem olika anbudsgivare.

– Genom upphandlingarna strävar Migrationsverket efter att skapa ett mångsidigt fält av serviceproducenter och efter att öka verksamhetens kostnadseffektivitet, berättar Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande. 

Upphandlingens värde uppskattas till ca 210 miljoner euro under fyra år. Det slutgiltiga beloppet beror bland annat på antalet kunder och hur länge enheterna är verksamma. Avtalen är i kraft tills vidare.

Migrationsverket samarbetar kring upphandlingen med den offentliga förvaltningens gemensamma upphandlingsenhet Hansel. Upphandlingen gjordes på nationell nivå med hjälp av ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem. Aktörer som uppfyller kriterierna kan ansluta sig till systemet som anbudsgivare så länge det är i kraft, det vill säga till 31.12.2027. 

Nya grupphem öppnas i november

Det grupphem som upphandlas öppnas från och med 1.11.2023. De exakta datumen för inledande avtalas mellan serviceproducenterna och Migrationsverket. I samband med upphandlingen säger Migrationsverket också upp avtalen för sju grupphem. 

– När det gäller minderåriga strävar vi även vid uppsägningar efter att undvika att flytta kunder och att stödja barnens och ungdomarnas etablering i området, berättar Nurmi.

Utöver de upphandlade grupphemmen fortsätter verksamheten vid fyra enheter som upphandlats tidigare, två enheter som omfattas av ett gällande ramavtal och Migrationsverkets egen enhet i Uleåborg. Grupphemmen har för närvarande sammanlagt omkring 419 kunder.

I hela Finland finns totalt 96 verksamma förläggningar, filialer till dem och serviceställen för privat inkvartering samt 14 grupphem. Mottagningssystemet har för närvarande ca 42 464 registrerade kunder, varav 39 procent bor i privat inkvartering och 11 procent i kommuner enligt kommunmodellen. Största delen är personer som flytt från Ukraina.

Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning av verksamheten inom mottagningssystemet. Migrationsverkets egna förläggningar finns i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. Övriga förläggningar drivs av exempelvis organisationer, kommuner och företag.

Förläggningarnas och förvarsenheternas externa hälso- och sjukvårdstjänster 

En del av hälso- och sjukvårdstjänsterna för förläggningarnas och förvarsenheternas kunder ordnas på förläggningarna och enheterna och en del skaffas som köptjänster från utomstående privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. Dessutom ordnar den offentliga sektorn, i praktiken välfärdsområdet, vissa tjänster för kunderna, såsom specialiserad sjukvård och skolhälsovård. 

Migrationsverket har år 2023 igen börjat konkurrensutsätta vissa externa hälso- och sjukvårdstjänster för förläggningarna och förvarsenheterna. Till dessa tjänster hör bland annat läkartjänster och olika undersökningar. 

Genom upphandlingen valdes Suomen Terveystalo Oy som serviceproducent för alla konkurrensutsatta områden. Upphandlingen gällde inte Åland. Suomen Terveystalo Oy har även tidigare producerat motsvarande tjänster genom konkurrensutsättning. 

Suomen Terveystalo Oy producerar dessa tjänster genom den nya upphandlingen från och med 1.11.2023.  

Aktörer som vunnit det andra skedet i upphandlingen av grupphem:

JST Aves Oy

 • Esbo (Västra Nyland) 
 • Vanda/Kervo (Vanda/Kervo)
 • Jyväskylä (Mellersta Finland) samma serviceproducent fortsätter
 • Kotka (Kymmenedalen)
 • Borgå/Träskända/Kyrkslätt (Östra Nyland, Västra Nyland, Mellersta Nyland)

Kotokunta Oy

 • Lahtis (Päijänne-Tavastland)
 • Tavastehus (Egentliga Tavastland)
 • Rovaniemi (Lappland)
 • Seinäjoki (Södra Österbotten)
 • Joensuu (Norra Karelen)

Österbottens Migrationscenter Ab

 • Vasa/Vörå (Österbotten) samma serviceproducent fortsätter enligt preliminär upphandling från och med 1.1.2024

Babando Oy

 • Karleby (Mellersta Österbotten)
 • Villmanstrand (Södra Karelen)
 • Björneborg/Raumo (Satakunta)
 • Kajana (Kajanaland)

Mer information för medier