Hoppa till innehåll

Antalet nya asylsökande har varit fortsatt lågt

Utgivningsdatum 8.11.2021 8.40

Just nu kommer ganska få nya asylsökande till Finland. Antalet nya asylsökande minskade på grund av coronapandemin, och antalet sökande har inte återgått till den nivå som det var på före pandemin.

Mellan januari och oktober 2021 har 994 personer lämnat in sin första asylansökan. Antalet nya asylsökande har hållit sig på samma nivå som förra året. Mellan januari och oktober 2020 lämnade 1 109 personer in sin första asylansökan. 

– Vi följer noga med situationen i Belarus, men den har åtminstone inte ännu påverkat antalet asylsökande i Finland, säger Antti Lehtinen, som är direktör för asylenheten.

De flesta som lämnade in sin första asylansökan kom från Afghanistan och Turkiet.

– Flest asylsökande kommer från Afghanistan, och 196 afghanska medborgare har lämnat in sin första asylansökan. I antalet sökande ingår också 85 personer som kom med evakueringsflyg och 32 sårbara asylsökande som flyttades från länderna kring medelhavet enligt ett beslut som fattades av statsrådet år 2020. Den förändrade situationen i Afghanistan har inte i övrigt lett till en ökning av antalet sökande, berättar Lehtinen.

De 227 afghaner som evakuerats från Afghanistan enligt statsrådets beslut syns inte i asylstatistiken. De har enligt statsrådets beslut beviljats uppehållstillstånd på särskilda humanitära grunder, så de är inte asylsökande. Med evakueringsflygen kom också 85 asylsökande. De flesta av dem är familjemedlemmar till dem som fått konsulär hjälp.

Antalet förnyade ansökningar sjunker

Under perioden januari till oktober i år har sammanlagt 2 021 asylansökningar lämnats in. Under perioden januari till oktober förra året lämnades sammanlagt 2 796 asylansökningar in. I antalet ingår både sådana ansökningar som är den sökandes första ansökan och förnyade ansökningar.

I år har 1 027 förnyade ansökningar lämnats in (januari-oktober 2020: 1 687). En förnyad ansökan är en asylansökan som en klient gör efter att ett beslut från Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen om en tidigare ansökan har vunnit laga kraft. Om den asylsökande har varit någon annanstans än i Finland under en längre period mellan ansökningarna, är det inte fråga om en förnyad ansökan. Irakier har lämnat in flest ansökningar om förnyelse i år.

– Antalet förnyade ansökningar har minskat. Den förändrade situationen i Afghanistan har förvånansvärt nog inte ännu synts i antalet förnyade ansökningar, berättar Lehtinen.

Läs mer om antalet ansökningar och beslut på Migrationsverkets statistiktjänst.

Ytterligare information för medier

Direktör Antti Lehtinen, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi