Hoppa till innehåll

Över 50 000 har ansökt om tillfälligt skydd i Finland

Utgivningsdatum 17.2.2023 11.54

Den 24 februari 2023 har det gått ett år sedan Ryssland inledde attacken mot Ukraina. Personer som flytt från kriget i Ukraina har fram till 15.2.2023 lämnat in 50 361 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland.

Av ansökningarna har 49 405 lämnats in av ukrainska medborgare och 956 av medborgare i andra länder. Fram till 15.2.2023 har det fattats 46 194 beslut för de första ansökningarna. 

En stor del (62 %) av de som ansöker om och får tillfälligt skydd är barn med sina mödrar. Det har även anlänt barn utan vårdnadshavare till Finland, men oftast kommer de med någon släkting eller vänner till familjen. Sammanlagt är ungefär en tredjedel av de som anländer barn. 

Migrationsverket informerade i januari att uppehållstillstånd för tillfälligt skydd förlängs till 4.3.2024. Förlängningen sker automatiskt så flyktingar från Ukraina behöver inte själv ansöka om förlängning för sitt tillstånd. Genom automatisering fattades i början av året 42 433 beslut på fem dagar.

– Uppehållstillståndskorten för personer som har fått tillfälligt skydd gäller fram till mars nästa år. Personerna kan, om de så vill, ansöka om ett nytt kort, och över 12 000 har redan använt denna möjlighet via tjänsten Enter Finland, berättar Minna Serradj, regional chef för asylenheten.

Med uppehållstillståndskort kan man intyga vistelsens laglighet och till exempel rätten att arbeta.

Möjlighet att bli kommuninvånare

Tiotusentals personer som har flytt kriget i Ukraina kan i år ansöka om hemkommun efter att ha vistats ett år i Finland. De första av dem kan ansöka om hemkommun redan från och med 1.3.2023. Som kommuninvånare är de som har fått tillfälligt skydd berättigade till mer omfattande tjänster än på en förläggning.

Efter att ha fått hemkommun får ukrainarna tjänster från kommunen och välfärdsområdet och är inte längre kunder till förläggningen. Det är frivilligt att ansöka om hemkommun. Om kunden inte ansöker om hemkommun, är hen fortfarande kund vid förläggningen och får fortfarande tjänster från förläggningen.

Bedömning: 30 000–40 000 sökande av tillfälligt skydd under 2023

Enligt information från FN:s flyktingorganisation UNHCR har sammalagt över 8 miljoner personer flytt kriget i Ukraina efter Rysslands attack. Nära på 4,8 miljoner människor har ansökt om tillfälligt eller motsvarande skydd. 

Rysslands attack mot Ukraina återspeglas i Finland även fortsättningsvis. Det veckovisa antalet sökande har under de senaste månaderna stannat mellan 400–500. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer cirka 30 000 – 40 000 sökande av tillfälligt skydd att anlända till Finland under 2023.

Antalet förläggningar som grundas och upprätthålls styrs utifrån behovet. För närvarande finns det 112 förläggningar, filialer till dem och serviceställen för privat inkvartering samt nio enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och sju enheter för minderåriga i Finland.

– Ännu är det svårt att exakt bedöma hur många sökande som till slut kommer att anlända i år och hur många som ansöker om hemkommun. Vi har förberett oss på att öka eller minska kapaciteten i mottagningssystemet utifrån situationen, berättar Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande.

Fakta: Tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina

  • I Finland kan man ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. Därefter fattar Migrationsverket ett beslut om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands attack.
  • Skydd kan också beviljas för statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina men har flytt därifrån på grund av Rysslands attack, och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Skydd kan också beviljas för familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.

Ytterligare information för medier