Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för uppehållstillstånd för ukrainare som fått tillfälligt skydd förlängs automatiskt fram till 4.3.2024

Utgivningsdatum 19.1.2023 10.19
Pressmeddelande

Från och med 19.1.2023 förlänger Migrationsverket giltighetstiden för samtliga uppehållstillstånd som har beviljats på grund av tillfälligt skydd så att tillstånden gäller till och med 4.3.2024. De som flytt från Ukraina behöver inte själva ansöka om fortsatt tillstånd.

I fortsättningen ska alla uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljar på grund av tillfälligt skydd vara giltiga till och med 4.3.2024.

”I normala fall måste man alltid själv ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Till följd av lagändringen kan vi förlänga tillstånden utan att klienter som har flytt från Ukraina behöver göra någonting”, säger Minna Serradj, regional chef från Migrationsverkets asylenhet.

Klienterna får ett brev med information om det förlängda uppehållstillståndet och om uppehållstillståndskortet. Om Migrationsverket har klientens telefonnummer, får klienten också ett textmeddelande om förlängningen.

”Vid ändring av kontaktuppgifter är det viktigt att den som har ansökt om eller fått tillfälligt skydd underrättar sin förläggning”, berättar Serradj.

Ett förenklat förfarande även i fråga om ukrainares uppehållstillståndskort

De uppehållstillstånd som har beviljats på grund av tillfälligt skydd och de uppehållstillståndskort som redan har utfärdats kommer att vara giltiga till och med 4.3.2024. Med uppehållstillståndskortet kan kortinnehavaren bland annat visa att hen vistas lagligt i landet och har rätt att arbeta.

I normala fall måste ett uppehållstillståndskort förnyas när giltighetstiden löper ut, men klienter som har fått tillfälligt skydd kan även i fortsättningen använda sitt gamla kort. Från och med 25.1.2023 är det dock möjligt att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland avgiftsfritt. Ansöker man om ett nytt kort så antecknas den nya giltighetstiden på kortet.

Den som har bott i Finland i ett år kan ansöka om hemkommun

Klienter som har fått tillfälligt skydd kan ansöka om hemkommun på grundval av ett års boende i Finland tidigast 1.3.2023. Efter att ha fått en hemkommun får de rätt till mer omfattande tjänster än om de stannar som klienter hos en förläggning.

”Efter att ha fått en hemkommun får ukrainare sina tjänster från kommunen och välfärdsområdet och är inte längre klienter hos förläggningen. Trots förändringen blir ingen utan hjälp och service. Om man inte ansöker om hemkommun, blir man kvar som klient hos förläggningen och har fortfarande tillgång till de tjänster som behövs”, säger Olli Snellman, chef för resultatområde, från Migrationsverkets enhet för mottagande.

Ytterligare information till medier

  • Tillfälligt skydd och uppehållstillståndskort: Minna Serradj, regional chef, Migrationsverkets asylenhet, e-post: minna.serradj@migri.fi, tfn 0295 433 037
  • Mottagande: Olli Snellman, chef för resultatområde, Migrationsverkets enhet för mottagande, e-post: olli.snellman@migri.fi, tfn 0295 433 037