Hoppa till innehåll

Problem har förekommit i chattroboten Kamus köplatstjänst – en lösning övervägs

Utgivningsdatum 19.6.2024 10.30
Pressmeddelande

Vi meddelade den 20 maj att chattroboten Kamu har tekniska problem och att man inte kan fråga om ansökningars köplatser. Köplatstjänsten har varit ur bruk, eftersom Migrationsverket misstänker att den har använts på ett sätt som den inte är avsedd för.

Kamus köplatstjänst är avsedd för kunder och arbetsgivare, så att de kan kontrollera läget för sin egen eller sin arbetstagares ansökan i behandlingskön. 

Nu har Kamu dock använts för att systematiskt fråga om och följa köplatserna för väldigt många slumpmässiga ansökningar.

Vi utreder ärendet i samarbete med andra myndigheter.

Kundernas personuppgifter har inte röjts

Ansökningarnas diarienummer innehåller inga personuppgifter om Migrationsverkets kunder. Diarienumren kan inte heller missbrukas. 

Ärendet kräver inga åtgärder från kunder som har lämnat in en ansökan till Migrationsverket.

Behandlingen av ansökningar fortsätter som normalt

Problemen med Kamus köplatstjänst påverkar inte behandlingen av ansökningar.

Tyvärr kan vår rådgivningstjänst inte berätta köplatsen för din ansökan för dig per telefon eller per e-post. För närvarande kan du inte heller ta reda på din köplats på något annat sätt.

Du kan följa behandlingen av din ansökan via ditt konto i Enter Finland. Du får också automatiska meddelanden om hur behandlingen av din ansökan framskrider. Du kan använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan.

Migrationsverket överväger alternativa lösningar för köplatstjänsten

Vi förstår att Kamus köplatstjänst har varit ett viktigt verktyg för våra kunder för att följa hur behandlingen av deras ansökningar framskrider. Vi ber om ursäkt att köplatstjänsten tills vidare är ur bruk.

Vi informerar genast när vi kan erbjuda ett alternativt verktyg som ersätter köplatstjänsten.

Kamu kan fortfarande svara på dina frågor om migration och medborgarskap, trots att den inte längre kan berätta köplatsen för din ansökan. Kamu betjänar dig på finska och engelska.