Hoppa till innehåll

Säsongsarbetare kan byta arbetsgivare enklare än tidigare från och med den 17 juni 2021

Utgivningsdatum 17.6.2021 8.26
Pressmeddelande

Om en säsongsarbetare vill arbeta för en ny arbetsgivare under säsongsarbetstillståndets giltighetstid, behöver hen inte längre ansöka om ett nytt uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete. Hen kan ansöka om att den nya arbetsgivaren ska läggas till.

Säsongsarbetaren kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren genast när hen har skickat in ansökan och dess bilagor. Hen behöver inte vänta på Migrationsverkets beslut. 

Läs anvisningarna för hur man lägger till en arbetsgivare

Säsongsarbetaren kan arbeta hos den nya arbetsgivaren så länge som hens säsongsarbetstillstånd är i kraft. Om arbetet varar längre än det nuvarande säsongsarbetstillståndet är i kraft, måste säsongsarbetaren ansöka om ett nytt uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete. 

Man kan ansöka om att lägga till en ny arbetsgivare från och med den 17 juni 2021, då den nya säsongsarbetslagen träder i kraft. 

Säsongsarbetslagen förnyas 

En del av ändringarna i den nya säsongsarbetslagen tillämpas först på säsongsarbetssäsongen 2022. Förnyelserna av de tekniska systemen blir klara nästa år.  

Förnyelsen av säsongsarbetslagen förändrar också följande:

 • En arbetsgivare kan ange arbetsvillkoren för flera arbetstagare samtidigt.
  • Om samma villkor gäller för flera arbetstagare räcker det med att arbetsgivaren anmäler arbetsvillkoren i Enter Finland för arbetsgivare en gång. 
  • Anmälning är möjlig år 2022. Tills vidare måste arbetsgivaren ange varje arbetstagares arbetsvillkor separat i Enter Finland för arbetsgivare. 
 • En säsongsarbetare som återvänder till en tidigare arbetsgivare.
  • En säsongsarbetare behöver inte fylla i alla fält i ansökningsblanketten, om hen återgår till en arbetsgivare som hen tidigare har varit anställd hos. 
  • Ansökan i Enter Finland förnyas år 2022. Det lönar sig ändå att lämna in ansökan i Enter Finland redan i år, eftersom det är billigare och ansökan behandlas snabbare än en pappersansökan. 
  • Det är möjligt att lämna vissa fält tomma i pappersblanketterna från och med den 17 juni 2021. Läs närmare anvisningar för säsongsarbetare som återvänder till en tidigare arbetsgivare.

Språkversioner

Versionerna på ukrainska och rysska läggs till senare.

Uppdaterat 1.7.2021: En översättning till rysska tillagts till språkversionerna.

Kundmeddelande