Hoppa till innehåll

Utdelningen av brev blir fördröjd på grund av strejk

Utgivningsdatum 22.2.2023 10.13
Pressmeddelande

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har meddelat om en strejk under perioden 15–21.2.2023. Postbranschens fackförbund PAU stöder strejken från och med 16.2. Strejken fördröjer postutdelningen i Finland.

De brev som Migrationsverket skickar per post kommer troligen att delas ut senare än normalt. Om du skickar post till Migrationsverket kommer det också att ta längre tid än vanligt för den att komma fram. Till exempel uppehållstillståndskort och delgivningar av beslut kan komma fram senare än normalt.

Strejken kan leda till en anhopning av arbete på Migrationsverkets registratorskontor. Därför kan hanteringen av brev fördröjas även efter strejken.

Om en tidsfrist överskrids på grund av poststrejken påverkar det inte behandlingen av ditt ärende

Om du skickar post till Migrationsverket och din komplettering blir försenad på grund av poststrejken, påverkar det inte behandlingen av ditt ärende.

Om du till exempel har blivit ombedd att skicka in en tilläggsutredning senast ett visst datum, och den kommer fram senare på grund av poststrejken, kommer den ändå att beaktas i behandlingen av ditt ärende.

Du behöver inte kontakta Migrationsverket angående detta. 

Skickandet av uppehållstillståndskort till beskickningar fungerar normalt

Leveranserna av uppehållstillståndskort till beskickningar utomlands fungerar normalt, eftersom Posti inte ansvarar för dessa leveranser.

Om du har ansökt via nätet, lämna in tilläggsutredningar i Enter Finland

Om du har ansökt om uppehållstillstånd eller medborgarskap i nättjänsten Enter Finland, kan du skicka in de dokument som ska till Migrationsverket direkt genom tjänsten. Delgivningen av beslutet kommer också direkt via Enter Finland.

Kundmeddelande