Hoppa till innehåll

Tidpunkten när arbetet inleds beaktas i behandlingen av ansökningar om säsongsarbete

Utgivningsdatum 12.3.2021 14.47
Pressmeddelande

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in. Vi tar dock hänsyn till när arbetet ska inledas.

Vi strävar efter att behandla de ansökningar som gjorts till samma arbetsgivare samtidigt. Den lagstadgade behandlingstiden för ansökningar om säsongsarbete är 3 månader.  

Behandlingen av ansökan kan enkelt följas på webben:  

  • När en säsongsarbetare ansöker om tillstånd i Enter Finland kan han eller hon följa hur behandlingen av ansökan framskrider i webbtjänsten.
  • Om en säsongsarbetare ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete kan han eller hon på webbplatsen Migri.fi be chattbotten Kamu om information om behandlingssituationen. Kamu kontrollerar hur ansökan framskrider bland de ansökningar som gäller samma ärende och behandlas på samma sätt. Mer information om Kamu och behandlingstider finns på sidan migri.fi/chatt.
  • Vi uppdaterar behandlingen av ansökningar som gäller säsongsarbete varje vecka med ett kömeddelande. Meddelandet publiceras på vår webbplats på adressen migri.fi/kundmeddelanden

Beslutet kan endast delges sökanden. En säsongsarbetares arbetsgivare kan i arbetsgivarens Enter Finland se när ett beslut om ansökan har fattats, även om han eller hon inte kan se själva beslutet.

Vi svarar undantagsvis inte på förfrågningar om situationen gällande ansökningar om säsongsarbete 

Om det inte finns några problem med behandlingen av ansökan svarar vi inte på förfrågningar om hur den framskrider. Migrationsverket får dagligen tiotals förfrågningar om hur ansökningar framskrider och dessa tar mycket tid från beslutsfattandet.

På detta sätt vill vi säkerställa att säsongsarbetare kan börja arbeta i tid.  

Användning av Enter Finland påskyndar behandlingen av ansökan

Det lönar sig för säsongsarbetare att ansöka om tillstånd för säsongsarbete i god tid via Enter Finland, eftersom det är snabbare och förmånligare att ansöka på nätet. Behandlingsavgiften för en ansökan som lämnats in i Enter Finland är 75 €, medan behandlingsavgiften för en pappersansökan är 175 €. Ansökningsanvisningar finns på vår webbplats: migri.fi/sasongsarbete.

Arbetsgivaren kan komplettera arbetstagarens ansökan i arbetsgivarens Enter Finland. Då förkortas behandlingstiden för ansökan och arbetstagaren får beslutet snabbare.

Mer information om arbetsgivarens Enter Finland för säsongsarbetsgivare finns i kundmeddelandet: Arbetsgivare: Kommer du att ta in säsongsarbetare i ditt företag? Du kan påskynda beslutet i Enter Finland

Mer information

Kundanvisningar och länkar till kundmeddelanden på olika språk finns på sidan migri.fi/kundanvisningar-for-sasongsarbetare

På Migrationsverkets webbplats finns ett avsnitt för säsongsarbetsgivare migri.fi/till-sasongsarbetarens-arbetsgivare

På vår webbplats finns information om coronaepidemins effekter på behandlingen av ansökningar: migri.fi/sv/coronaviruset.

Språkversioner

En version på ukrainska läggs till senare.

Uppdaterat 16.3.2021: En översättning till ukrainska tillagts till språkversionerna.

Kundmeddelande